search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

IBA-app ska dokumentera människorättsbrott till havs

Den engelska människorättsorganisationen Human Rights at Sea har lanserat en satsning på att använda appen ”Eye Witness to Atrocities” för att dokumentera övergrepp mot de mänskliga rättigheterna till havs. Appen, som har utvecklats av den internationella advokatorganisationen International Bar Association (IBA), gör det möjlighet för människor som arbetar i maritima miljöer att använda mobiltelefoner och läsplattor för att dokumentera  brott som mord, väpnat rån, människosmuggling, sjöröveri och narkotikasmuggling på ett sätt som säkerställer att bilderna kan användas som bevis i rätten.

Kameraappen Eye Witness to Atrocities sparar metadata om när och var bilder och film är tagna, och laddar upp materialet till en särskild databas där det kan verifieras att uppgifterna inte har redigerats eller manipulerats, så att de ska vara hållbara som bevis i brottsutredningar och rättegångar.

IBA:s Eye Witness-projekt syftar till att ställa dem som begår övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inför rätta genom att tillhandahålla ett verktyg som gör det möjligt att dokumentera övergrepp i bild på ett verifierbart sätt.

 

Nytt nyhetsbrev från CCBE

Rådet för de europeiska ­advokatsamfunden (CCBE) ­publicerade i början av december ett nyhetsbrev, där bland ­annat kondoleanser till de an­höriga för offren för terrordåden i Paris den 13 november framfördes.

 

Dataskyddsreform ska ge enskilda större rättigheter

EU-kommissionen, Europarådet och EU:s ministerråd har enats om innehållet i en ny EU-förordning om dataskydd. Den 15 december kom de tre EU-institutionerna överens om innehållet i en ny dataskyddslagstiftning som blir gemensam för hela Europa.

Reformen består av två instrument. ”Den allmänna uppgiftsskyddsförordningen” ska göra det möjligt för människor att få bättre kontroll över sina personuppgifter. Den nya förordningen innebär bland annat att nya krav ställs på bolag som samlar in personuppgifter och att enskilda får större rättigheter, skriver Data­inspektionen i ett pressmeddelande. Förordningen beräknas vara formellt antagen i april/maj 2016. Två år senare ska den träda i kraft och ersätta den svenska personuppgiftslagen. Det andra instrumentet i reformen, ”Direktivet om uppgiftsskydd för polisen och straffrättsliga sektorn”, ska säkerställa att uppgifter om brottsoffer, vittnen och brottsmisstänkta skyddas på vederbörligt sätt vid brottsutredningar och i samband med brottsbekämpade åtgärder. Direktivet blir inte direkt gällande lag utan ska införas i respektive lands nationella lagstiftning, vilket ska vara klart tre år efter att det formellt antas.

Annons
Annons