search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser bransch

Tre nya justitieråd och en ny avdelningsordförande i Högsta domstolen

Den 17 december utnämnde regeringen tre nya justitieråd i Högsta domstolen: Sten Andersson, Stefan Johansson och Mari Heidenborg. Gudmund Toijer blir ny ordförande på avdelning.

Sten Andersson är hovrättspresident i Göta hovrätt sedan 2011. Åren 2008–2010 var han hovrättspresident i Hovrätten för Nedre Norrland. Han har varit rättssakkunnig, kansliråd, departementsråd tillika enhetschef och rättschef i Justitiedepartementet. Han är ordförande i Revisorsnämndens tillsynsnämnd och har varit särskild utredare i flera statliga utredningar. Sten Andersson tillträder den 1 mars 2016.

Stefan Johansson har arbetat i Justitiedepartementet sedan 2010, först som rättschef och sedan 2012 som expeditionschef. Dessförinnan var han hovrättsråd tillika vice ordförande i Svea hovrätt. Han har arbetat fler år som byråchef vid Riksåklagarens kansli. Även åren 1998–2005 arbetade han i Justitiedepartementet, som rättssakkunnig, kansliråd och ämnesråd. Stefan Johansson tillträder den 18 april 2016.

Mari Heidenborg är lagman vid Solna tingsrätt sedan 2011. Dessförinnan har hon varit hovrättslagman i Svea hovrätt, chefsrådman vid Solna tingsrätt och rådman vid Stockholms tingsrätt. Hon har därutöver varit rättssakkunnig föredragande vid Riksdagens ombudsmän (JO). Hon är ordförande i 2014 års sexualbrottskommitté och har deltagit i flera statliga utredningar. Mari Heidenborg tillträder den 5 september 2016.

Mari Heidenborg är också en ”storhilda”, en av medlemmarna i det kvinnliga nätverket Hilda.

Regeringen utnämnde också justitierådet Gudmund Toijer till avdelningsordförande i Högsta domstolen.

Gudmund Toijer är justitieråd i Högsta domstolen sedan 2007. Dessförinnan var han först hovrättsråd tillika vice ordförande, därefter hovrättslagman i Svea hovrätt. Han har också många års erfarenhet av arbete i Regeringskansliet, dels som rättschef och expeditionschef i Utbildningsdepartementet, dels som rättssakkunnig i Justitiedepartementet. Gudmund Toijer har haft uppdrag som särskild utredare i olika statliga utredningar och har varit ordförande i Nämnden mot diskriminering och Jämställdhetsnämnden. Han tillträder som avdelningsordförande den 1 maj 2016.

 

Ralf G Larsson utsedd till hovrättspresident

Regeringen utnämnde torsdagen den 26 november lagmannen Ralf G Larsson till hovrättspresident i Hovrätten för västra Sverige.

Ralf G Larsson är sedan 2014 lagman i Göteborgs tingsrätt. Dessförinnan var han lagman i Lunds, Ystads respektive Kristianstads tingsrätter. Han har även varit rådman och avdelningsdirektör i Domstolsverket och har haft flera uppdrag som särskild utredare i olika statliga utredningar. Under åren 2003–2007 var han ordförande i Sveriges domareförbund.

Ralf G Larsson tillträder den 11 januari 2016.

 

Fredspristagare besökte Advokatsamfundet

En delegation som representerade mottagarna av Nobels fredspris för 2015, den tunisiska kvartetten för nationell dialog, besökte Sveriges advokatsamfunds kansli den 14 december.

I delegationen ingick Mohamed Fadhel Mahfoudh, ordförande i det nationella tunisiska advokatsamfundet, Ordre National des Avocats de Tunisie.

Pristagarna träffade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och diskuterade vikten av oberoende advokatsamfund för upprätthållandet av demokrati och mänskliga rättigheter.

På kvällen var fredspristagarna inbjudna till middag hos statsminister Stefan Löfven.

Även generalsekreteraren Anne Ramberg deltog i middagen.

 

Rättsstatens grundvalar saknar partifärg

Den 19 januari kommenterade Anne Ramberg kritik från Di:s ledarsida där PM Nilsson uttryckt missnöje med Advokatsamfundets och Rambergs inställning i rättspolitiska frågor. Ramberg skrev: ”Försöken att inordna rättsstatliga argument i en vänster–höger-skala är felaktigt. Rättsstatens grundvalar är inte kortsiktiga. De saknar därtill partifärg. PM Nilsson må företräda en rosa tidning. Själv är jag färglös. I stället för att bemöta sakargumenten väljer Di:s ledarsida igen att ifrågasätta min behörighet att uttrycka det jag säger och mina bevekelsegrunder härför.”

 

”KD driver en populistisk linje”

I frågan om snabb avvisning av asyl­sökande som döms för sexualbrott – av vad slag det vara må – driver kristdemokraterna Ebba Busch Thor och Andreas Carlson en populistisk linje, skrev Bengt Ivarsson, ordförande för Sveriges advokatsamfund, i en replik i SVD den 13/1.

Ivarsson skrev: ”Avgörande för om avvisning ska ske är således inte vilken typ av brott det handlar om utan vilket straffvärde brottet har. Mindre allvarliga sexualbrott, som sexuellt ofredande, har ett maxstraff på två års fängelse, det vill säga samma som för till exempel stöld och bedrägeri.”

Annons
Annons