search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Konsumenttvistnämndens ledamöter

Ordförande: Göran Nilsson

F.d. lagman i Norrtälje tingsrätt. Tidigare chefsrådman i Stockholms tingsrätt.

Advokater:

Anders Forkman (affärsjuridik)

Delägare Advokatfirman Vinge. Arbetar främst med fastighetsrätt, immaterialrätt, M&A samt entreprenad och samhällsbyggnad. ­Ledamot av Advokatsamfundets styrelse år 2007–2014. Advokat år 1996.

Eva Kullman (humanjuridik)

Delägare Advokatfirman Glimstedt. Arbetar främst med arvs- och familjerätt samt brottmål. Ledamot av Advokatsamfundets styrelse år 2001–2007. Advokat år 1988.

Konsumentintresset:

Håkan Hallstedt

Generaldirektör för Lotteriinspektionen, tidigare generaldirektör för Granskningsnämnden för radio och TV och vice ordförande i Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Hovrättsjurist som efter assessorsförordnande i Hovrätten för Västra Sverige arbetade i Regeringskansliet.

Louise Ungerth

Chef konsument och miljö, Konsumentföreningen Stockholm. Tidigare inom Lantbrukarnas riksförbund. Lantmästarexamen vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, Skåne. Ledamot av bl.a. Konsumentverkets insynsråd och Kungliga skogs- och lantbruks­akademien (KSLA).

Suppleant för ordförande: Göran Ewerlöf, f.d. hovrättslagman. Suppleanter (advokater): Olof Rågmark, Lena Isaksson. Suppleanter (konsumentintresset): Richard Ljungqvist, f.d. chefsrådman, Anna-Karin Balzari-Danfors, chef för Konsumenternas försäkringsbyrå.

Annons
Annons