search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Fakta: Immaterialrätt, konkurrensrätt och marknadsföringsrätt

* Inom immaterialrätten handläggs varumärkesmål, upphovsrättsmål, mönstermål och patentmål.

* Konkurrensrätten är tänkt att kontrollera företags verksamheter. Fokus ligger på hur företag beter sig gentemot andra företag. Reglerna bygger på EU-rätten.

* Marknadsföringsrätten skyddar konsumenterna, men även konkurrenter. Marknadsföringslagen är den viktigaste lagen för att avgöra tvister på rättsområdet.

Annons
Annons