search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Även icke-flyktingar har rättigheter

I samband med prisceremonin intervjuades pristagaren på Berwaldhallens scen av det internationella advokatsamfundets (IBA) ordförande Mark Ellis.

Mark Ellis inledande fråga till FN:s högkommissarie prins Zeid var vad som var bakgrunden till hans engagemang för mänskliga rättigheter.

– Vi som har vuxit upp i Mellanöstern har inte kunnat undgå att lägga märke till de palestinska flyktingarna och hur deras lidande består när fredsprocessen inte går framåt. Och när jag såg den fysiska förstörelse som orsakades av mänsklig dumhet i före detta Jugoslavien för 20 år sedan påverkades jag också starkt, sade prins Zeid.

En annan fråga gällde hur IS, Boko Haram och andra extremistgrupper bör hanteras. Prins Zeids svar var att regeringar har en skyldighet att försvara sina medborgare. Samtidigt uppmanade han till besinning.

Under intervjun ifrågasatte prins Zeid också uppdelningen i migranter och flyktingar.

– Flyktingkonventionen gäller. Men det innebär inte att de som inte är flyktingar saknar rättigheter. De har rätt att få sina fall prövade, sade han.

Mark Ellis bad även prins Zeid kommentera att FN-soldater har förgripit sig sexuellt på barn.

– Det finns inte en FN-tjänsteman som inte tycker att det är plågsamt att de som skickas ut för att försvara och rädda barn förgriper sig på dem, sade prins Zeid.

En anledning till att det fortfarande kan förekomma är, enligt honom, att de rekommendationer som han presenterade för tio år sedan inte har följts.  Han har bland annat föreslagit att DNA-prov ska tas på alla som tjänstgör inom FN.

Prins Zeid var med och inrättade den internationella brottmålsdomstolen 1998. Den sista frågan gällde hur han ser på domstolens framtid.

– Vi ser hur domstolen angrips och hur vissa länder inte vill samarbeta med den. Men vi överlever inte klimatförändringarna om vi har ett system där marken kan förstöras utan att någon ställs till svars. Människosläktet överlever inte det 21:a århundradet om vi inte stöder domstolen, sade prins Zeid.

Annons
Annons