search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Arbetar för att stärka mänskliga rättigheter

Zeid Ra‘ad al-Hussein har gjort mycket stora insatser för att främja internationell rättvisa och stärka respekten för mänskliga rättigheter.

Prins Zeid valdes 2014 enhälligt till FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter. Hans meritlista för att upprätthålla respekten för mänskliga rättigheter är lång; han har tagit strid mot sexuellt och könsrelaterat våld; initierat och lett flera utredningar rörande misstänkta brott begångna av FN:s fredsbevarande styrkor, såsom våldtäkt, människohandel och illegal droghandel – och insisterat på att det måste råda nolltolerans för sådan brottslighet. Han var ansvarig för den så kallade Zeid-rapporten, som innehöll förslag för att motverka sexuella övergrepp i FN:s fredsbevarande uppdrag. Han var en nyckelfigur i arbetet med att inrätta den internationella brottmålsdomstolen under perioden 1996–2010. Han har också arbetat för FN i före detta Jugoslavien, och bland annat bidragit till att dokumentera orsakerna till folkmordet i Srebrenica.

Zeid Ra‘ad al-Hussein är en jordansk prins som är född 1964 i Jordanien. Han är äldste son till Ra‘ad bin Zeid, tronpretendent i den hashimitiska dynastin till den irakiska tronen, och Majda Ra‘ad.

Annons
Annons