search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 1 2016 årgång 82
Nr 1 2016 årgång 82

Nyheter

Zeid Ra‘ad al-Hussein tog emot Stockholm Human Rights Award

Årets Stockholm Human Rights Award, det sjunde i ordningen, överlämnades av kung Carl Gustaf vid en högtidlig ceremoni i Berwaldhallen. Utmärkelsen tilldelades i år FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra‘ad al-Hussein.

Läs mer

Ledare

Prins Zeid har gjort enorma insatser för skydd av svaga grupper

”We condemn publicly the abuses committed by international peacekeeping personnel, abuses that include the crimes of... Läs mer

Gästkrönika

Att värna folkrätt och mänskliga rättigheter är inte att vara fientlig

Bakgrunden till debatten är höstens palestinska knivattacker mot israeliska soldater och civila och det sätt som... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Fokus

Debatt

P.S. Chefredaktören har ordet

Spaning mot ett händelserikt år

Kriget i Syrien och oron i stora delar av världen lär inte upphöra inom överskådlig tid. Och inte heller migrationsströmmarna. Samtidigt har EU inte visat sig vara redo att hantera migrations- och flyktingfrågor på ett solidariskt sätt. Till bilden hör att i år väntar val i Storbritannien om man ska vara kvar i EU. Ett Brexit kan vara början till slutet för EU varnar många. I år väntar även presidentval i USA.

Även inom Sveriges gränser saknas inte viktiga händelser. Tryckfrihetsförordningen firar 250 år. Svensk Juristtidning fyller 100 år, grattis kära kusin! Den nya hållbarhetslagen ska börja gälla. Advokatkåren möter tre nya domstolar. Två nya patent- och marknadsdomstolar samt en nordisk-baltisk regional avdelning i den enhetliga europeiska patentdomstolen inrättas i Stockholm (läs mer i fokus). Allt är det händelser som direkt eller indirekt påverkar de svenska advokaterna. 2016 ser ut att bli försiktigt uttryckt, spännande.

Tom  Knutson
Tom Knutson
E-post