search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

2015: Annus horribilis

Många sa sig ha sett tecknen. Men inte någon tycks ha förutspått vidden av den ondska, som Daesh, IS eller Isis skulle åstadkomma. 2015 lär bli förknippat med det år en islamistisk dödskult i sin längtan efter att skapa det stora kalifatet istället skapade en folkvandring bort från detsamma med den kristna västvärlden och i första hand Sverige och Tyskland som slutmål. Två länder som rätt eller fel kommit att betraktas som: ”Drömlandet” där alla får plats, tolerans härskar, religion är en privatsak och allt är möjligt.

Vecka för vecka stegrades prognoserna över antalet som sökte asyl i Sverige för att nå de högsta i landets historia. Men mitt i denna flodvåg av mänskligt lidande så visade det sig finnas människor som ville göra skillnad. Människor som frivilligt valde att hjälpa dem som sökt sig till vårt land. Ett stort antal advokater har under året på olika sätt bistått människor på flykt, vilket vi berättat om i tidskriften Advokaten.

Vad ska vi förvänta av 2016? Är det värsta över eller är detta inledningen till ännu värre tider? Det kommande året lär inte sakna dramatik och inte heller uppgifter för advokater som vill göra skillnad.

Tom Knutson
Annons
Annons