search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2015 om inte annat anges

AMA AF 12: administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (Rev. utg. Svensk byggtjänst, 2014. 177 s.)

Ask, Henric: Löneindrivning och konkurs: facklig handledning / Henric Ask och Erik Danhard (2. uppl. Åhnberg. 120 s.)

Bergquist, Ulf: Internationella arvslagen och de internationella bodelningslagarna : en kommentar / Ulf Bergquist, Lina Melén (Wolters Kluwer. 332 s. Gula biblioteket )

Contman, Ulf: Köplagen som utfyllande rätt till NL 09 (2. utg. Lamanica logistikservice. Ca 180 s.)

Craig, Paul: EU Law: text, cases and materials / Paul Craig, Gráinne de Búrca (6. ed.  Oxford Univ. Press. 1198 s.)

Ebbesson, Jonas: Miljörätt (3. uppl. Iustus. 264 s.)

Fröberg, Ulf H.: Det straffbara tjänstefelet i medicinskt & socialt arbete : en redovisning av reglerna om det personliga straffansvaret och rättstillämpningen (Institutet för medicinsk rätt, IMR. 2014. 147 s.)

Gustafsson, Annika: Bygglovsboken (Studentlitteratur. 186 s.)

Hagstrøm, Viggo: Erstatningsrett / Viggo Hagstrøm og Are Stenvik (Oslo : Universitetsforl. 581 s.)

Hagstrøm, Viggo: Kjøpsrett (2. utg. / ved Herman Bruserud . Oslo : Universitetsforl. 318 s.)

Ideström, Jonas: Franchisepraktikan : ”så här fungerar franchising och så här bygger du och driver en franchisekedja på ett professionellt sätt” / Jonas Ideström, Anders Fernlund (2. uppl. Liber. 222 s.)

Karlsson, Leif: Att vara god man och förvaltare / Leif Karlsson, Marie Lang-Karlsson (Liber. 218 s.)

Lindskog, Stefan: Kapitalbrist i aktiebolag : kommentarer till kap. 25:13-20 ABL (2. uppl. Norstedts juridik. 233 s. Norstedts gula bibliotek)

Modernising public procurement: the new directive / Francois Lichère, Roberto Caranta and Steen Treumer, eds. (København DJØF, 2014. 400 s.  European procurement law series ; 6)

Ring, Gerhard: Einführung in das skandinavische Recht / von Gerhard Ring und Line Olsen-Ring (2. Aufl. München : Beck, 2014. 282 s. Schriftenreihe der juristischen Schulung ; 137)

Uggla, Carl-Magnus: Tolkning och tillämpning av skatteflyktslagen / Carl-Magnus Uggla, Christian Carneborn (Wolters Kluwer. 198 s.)

Annons
Annons