search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Parisadvokat fanns bland offren för terrorattacken

Bland dödsoffren för terrorattacken i Paris den 13 november fanns den unge advokaten Valentin Ribet, ledamot av Paris advokatsamfund.

Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg har sänt ett kondoleansbrev till Paris advokatsamfund å Sveriges advokatsamfunds och alla Sveriges advokaters vägnar.

 

Kinesiska advokater utsätts för tortyr

Kinesiska advokater som utreder tortyranklagelser motarbetas systematiskt av polis, åklagare och domstolar. Advokaterna som enbart utför sitt arbete utsätts själva för tortyr, hot och trakasserier, rapporterar Amnesty.

Människorättsorganisationen uppmanar den kinesiska regeringen att omedelbart säkerställa att advokater kan arbeta utan att riskera att bli frihetsberövade eller utsatta för tortyr och hot.

 

Dold övervakning stred mot Europakonventionen

Europadomstolen konstaterade enhälligt  i en dom från den 27 oktober att dold övervakning av samtal mellan en advokat och dennes klient i fängelset var en överträdelse av artikel 8 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, det vill säga rätten till skydd för privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.

Ansökan nr 62498/11

Annons
Annons
Annons