search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser bransch

Nöjda medarbetare vid Svea hovrätt

De anställda vid Svea hovrätt är nöjda med sin arbetssituation och sina utvecklingsmöjligheter, visar 2015 års medarbetarundersökning. Samtliga anställda vid Sveriges domstolar svarade under hösten på hur de uppfattar sin arbetssituation. Undersökningens resultat mäts i ett medarbetarindex (MI) mellan 0–100. För Sveriges domstolar totalt ligger MI på 75. För hovrätten är motsvarande siffra 79.

Per Johansson chef för Revisorsnämnden

Regeringen utsåg i slutet av november Per Johansson till ny direktör och chef för Revisorsnämnden. Per Johansson är i dag avdelningschef vid Riksrevisionen. Han har tidigare haft arbetsledande befattningar inom FN:s internrevision OIOS, Finansdepartementets budgetavdelning och Statens räddningsverk. Han har också verkat som revisor under flera år samt undervisat i redovisning vid Mittuniversitetet. Per Johansson tillträder den 1 februari 2016.

Konferens om den regionala EU-patentdomstolen

Sverige och de baltiska länderna undertecknade 2014 ett avtal om en gemensam avdelning i EU:s nya patentdomstol. Stockholm blir säte för den regionala EU-patentdomstolen. Torsdagen den 11 februari 2016 anordans en konferens om den regionala domstolen av Sveriges advokatsamfund, Sveriges Domstolar och Justitiedepartementet. Konferensen hålls på Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5 i Stockholm. Anmälan görs före den 30 december 2015 på www.domstol.se/nbrd-upc-registration Konferensen är gratis och lunch ingår. För mer information kontakta: Janita Frödén, janita.froden@dom.se

”Berättigade att få sin sak prövad”

Anne Ramberg kommenterade Moderaternas förslag om skärpta gränskontroller och Dublinförordningen i SVT:s Gomorron Sverige den 11 november.

–Alla människor som söker asyl i Sverige är berättigade att få sin sak prövad. Man kan inte spärra gränsen och säga att vi släpper inte in dig för att pröva din asylansökan. Det gäller oberoende av hur du tar dig hit och vilka vägar du använder, sa hon.

Ramberg uttalade sig även om den rådande flyktingssituationen i den brittiska dagstidningen The Guardian den 10 november.

”Vi ska inte medverka till åldersbestämning.”

Advokater ska lojalt företräda sina klienter och se till att allt som talar till deras fördel kommer fram inför Migrationsverket och domstolen. De kan därför inte åberopa något som talar till klientens nackdel, skrev Advokatsamfundets Anne Ramberg i en replik om medicinska åldersbedömningar i Svenska Dagbladet den 25 oktober

Annons
Annons
Annons