search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”I tider av stress är det lätt att göra fel”

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson betonar vikten av att inte göra om samma misstag som efter terrordåden mot USA för 14 år sedan.

– Det är en dramatisk tid vi upplever just nu. När vi inte trodde att det kunde bli värre, när vi har den svåraste globala flyktingkrisen på decennier, när vi har en situation där krig och konflikter rasar i en större omfattning än på mycket länge – just då drabbas vi av det värsta terrorattentatet i Europa på tio år, inledde Morgan Johansson när han talade vid Midander–Lönn-föreläsningen i slutet av november i Advokatsamfundets lokaler. Föreläsningen arrangerades av Centrum för rättvisa och Advokatsamfundet.

Grundtemat för föreläsningen var respekten för individens fri- och rättigheter. Morgan Johansson koncentrerade sig på terrorism och migrationsfrågan i sitt anförande. Han tog upp terrordådet i Paris den 13 november och dess likheter med angreppen mot USA för 14 år sedan.

– Inriktningen var densamma, att slå mot oskyldiga civila mål i syfte att injaga skräck i hela befolkningen, sade Morgan Johansson.

Han konstaterade att västvärlden, efter terrordåden i New York, valde en väg som i många avseenden inte minskade terrorismen utan tvärtom förvärrade situationen. Som exempel angav han att Bush-administrationen inledde kriget i Irak utan folkrättsligt stöd. Till följd av kriget har Irak blivit ett drivhus för terroristverksamhet och hela regionen har destabiliserats.

– Irakkriget framstår som ett av västvärldens allra största misstag under efterkrigstiden, sade han och tillade:

– I tider av stress är det lätt att göra fel, och de fel som man gör i en pressad situation riskerar man att få leva med i flera år.Vi ska inte göra om samma misstag som gjordes efter den 11 september, sade han.

Morgan Johansson poängterade att västvärlden måste slå till emot Isil, men att militära insatser måste göras inom ramen för folkrätten. Och att de lagar mot terrorism som tas fram måste vara förenliga med grundläggande mänskliga rättigheter.

– Det menar jag att de förslag som regeringen tar fram är, till exempel kriminaliseringen av terrorresor, sade Morgan Johansson.

Han övergick därefter till att tala om migrationsfrågan och slog fast att Sverige har en lång tradition av att ge flyktingar skydd. Och att inget land i Europa har tagit ett lika stort ansvar för den nuvarande flykting­situationen som Sverige – i år kommer vi att ta emot omkring 200 000 asylsökande.

– Sverige kan göra mycket, men vi kan inte göra allt. Det finns en gräns för oss också. Låt oss fortsätta att arbeta för ett gemensamt europeiskt ansvarstagande i flyktingpolitiken. Det är i längden det enda sättet att upprätthålla asylrätten, sade Morgan Johansson.

I samband med föreläsningen tilldelades Centrum för rättvisas Midander–Lönn-stipendium 2015 Nina Knobloch Blomqvist. Stipendiet, som utdelas årligen sedan 2007, går till den student som under året har skrivit den bästa examensuppsatsen i juridik om individuella fri- och rättigheter.

I motiveringen står att stipendiet gick till Nina Knobloch Blomqvist för en gedigen undersökning och en djupgående analys av förvaltningsrätternas förhållningssätt till fri- och rättigheterna i Europakonventionen.

Annons
Annons
Annons