search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Hon gjorde det omöjliga

Riksåklagaren som ska stå för rättssäkerheten överklagade inte till Högsta domstolen i det uppmärksammade balkongfallet i Södertälje. Men målsägandebiträdet Ia Sveger hjälpte sin klient att överklaga och hovrättens friande dom ändrades till 14 års fängelse för den tilltalade.

Varför prövade HD hovrättens dom trots att RÅ inte ville överklaga?

– Enligt min mening fanns ett intresse för bevisvärderingen på flera punkter som hade kommit fram i Svea hovrätts dom. Dessutom åberopade vi ny bevisning i HD som med stor sannolikhet hade betydelse för Högsta domstolens beslut att meddela prövningstillstånd. Men hade jag inte varit drivande, anlitat en kriminaltekniker och kämpat vidare med näbbar och klor i målet hade det nog inte gått vidare.

Varför ändrade HD hovrättens dom?

– Min uppfattning är att HD ändrade domslutet eftersom hovrättens dom var uppenbart felaktig. Det fanns ju också en skiljaktig mening i hovrätten där ordföranden och en nämndeman ville fälla den tilltalade för mordförsök. I HD hade vi ny bevisning och ytterligare tekniska utredningar som visade att det inte kunde vara ett självmordsförsök. Vi utökade också gärningsbeskrivningen till att även omfatta misshandel strax före själva fallet, vilket HD godkände eftersom det hade samband med själva gärningen.

Vilken roll spelade ditt samarbete med advokat Viktor Carlberg och kriminalteknikern Sonny Björk?

– Sonny Björks utredning och de kompletteringar som vi gjorde, bland annat DNA-analys på den tilltalades t-shirt, hade enligt min mening avsevärd betydelse för det här målets utgång. Jag anlitade advokat Viktor Carlberg i somras eftersom han är före detta specialiståklagare med mycket gott renommé. Han var en utmärkt samarbetspartner och jag tror att vi kompletterande varandra väl och att vårt arbete tillsammans ledde fram till den fällande domen i Högsta domstolen. Vi gjorde ytterligare utredningar, bland annat fallutredningen som hade stor betydelse enligt domen där HD fäster avseende vid hur kroppen hamnar utanför fastigheten – en utredning som inte gjorts tidigare.

Visar RÅ:s agerande att det finns brister i rättssäkerheten?

– Om handläggande åklagare och överåklagare anser att det finns grund för att det här ska gå vidare bör man kanske lyssna på dem som varit med i målet. Jag förstår inte hur Riksåklagaren kan säga att det här inte skulle ha något prejudikatintresse och att det bara var frågan om ren bevisning. Det finns vissa principiellt viktiga frågor som är förtydligade i domen, bland annat hur man ser på förundersökningen och den tilltalades rätt att inte uttala sig. Jag skulle vilja säga att det visst har prejudikatvärden i målet. Det var också dessa frågor som jag tog upp i min överklagan initialt.

Får den här domen betydelse för hur man prövar bevis vid balkongfall?

– Jag hoppas det, men när det gäller så kallade balkongmål är det ett svårt bevisläge eftersom målsäganden ofta inte överlever. Min klient hade änglavakt. Många frågor har besvarats i den här domen, speciellt hur man ska värdera teknisk bevisning och utredningar i kombination med vad målsägande och den tilltalade säger.

Vad är den viktigaste lärdomen som man kan dra av den här domen?

– Ingenting är omöjligt! Ingen trodde på mig när Riksåklagaren valde att inte överklaga förra sommaren. Många avrådde mig från att överklaga på grund av risk för kostnaderna, men vi lyckades med det omöjliga. Det här har varit ett teamwork, inte bara med Carlberg och Sonny Björk, utan också med mitt team på byrån och en fantastisk klient som aldrig gav upp.

Annons
Annons
Annons