search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Det här är NFC

Nationellt forensiskt centrum NFC skapades den första januari i år, när SKL i Linköping slogs samman med de forensiska laboratorierna vid polismyndigheterna i Stockholm, Göteborg och Malmö. NFC är en nationell avdelning inom Polismyndigheten, och leds av Lena Klasén.

NFC består av sju sektioner, fyra placerade vid tidigare SKL i Linköping, plus de tre regionala laboratorierna. Förutom att driva de sju sektionerna har NFC ansvar för hela den forensiska verksamheten inom Polismyndigheten från brottsplats till domstol, det så kallade processansvaret. Det innebär att man ska styra, samordna och följa upp forensisk verksamhet vad gäller metoder, forskning och utveckling samt kvalitet och kompetenssäkring. Till stöd har NFC:s ledning ett råd, forensiska rådet. Rådet består av företrädare för dem som anlitar NFC, bland annat Polisen, Åklagarmyndigheten, Tullen och Advokatsamfundet.

NFC:s expertområden :

Biologi

DNA-analyser utgör en stor del av arbetet vid NFC:s biologisektion. Sektionen genomför DNA-analyser av biologiska spår från brottsplatser och från bevismaterial. Man analyserar också DNA på ett stort antal salivtopsningar från personer som kan vara misstänkta för brott, men även brottsoffer. Vid sektionen hanteras de svenska DNA-registren.

Kemi och teknik

Kemi- och tekniksektionen utför främst olika typer av jämförelser, exempelvis av fingeravtryck, fibrer, skospår, däck, inbrottsverktyg, explosivämnen, färger, glas och kulor. Ofta används jämförelsemikroskop där två spår kan jämföras sida vid sida. Här undersöks också vapen.

Droganalys

NFC:s droganalyssektion analyserar olika sorters prover för att ta reda på om de innehåller narkotika, dopningspreparat eller läkemedel. Här görs också jämförelseanalyser för att undersöka om proverna kommer från samma tillverkare. Även alkohol kan analyseras.

Informationsteknik

Sektionen består av två ganska olika delar. Dokumentdelen undersöker olika typer av handlingar. Ofta är frågeställningen om en handling är falsk eller äkta. Informationstekniken handlar om digitala informationsbärare. Här sker en stor del av det praktiska arbetet ute i polisregionerna, och vid den nystartade IT-brottssektionen vid polisens nationella operativa avdelning. NFC tar framför allt hand om undersökningar i udda och komplexa ärenden där det krävs specialutrustning och ett nära samarbete mellan forensiker och andra experter.

Forensik

Forensik är ett sammanfattande begrepp för utveckling och tillämpning av metoder från olika vetenskapliga ämnesområden på frågeställningar från rättsväsendet om framför allt olika typer av fysiska och digitala spår. Begreppet innefattar områden som kriminalteknik, rättsmedicin, rättskemi och rättspsykiatri.

Annons
Annons