search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Advokatdagarna blev åter en succé

Advokatdagarna 2015 på Grand Hôtel i Stockholm hade fler deltagare än någonsin – cirka 720 advokater och biträdande jurister. Det är en ökning med 15 procent sedan förra året.

Advokatdagarna den 5 och 6 november inleddes av Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, som konstaterade att de advokater från olika delar av landet med olika verksamhetsinriktningar som hade samlats ändå har samma yrkesidentitet. Hon betonade advokatens nödvändiga roll för att säkerställa en fungerande rättsstat med oberoende domstolar.

Därefter överlämnade Anne Ramberg Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket till advokat Christian Åhlund.

I en gemensam session talade de amerikanska försvarsadvokaterna Linda Moreno och Nancy Hollander utifrån sina erfarenheter av att företräda klienter som Wikileaks-visselblåsaren Chelsea Manning och flera fångar på Guantánamo-basen om hur överdriven, obefogad övervakning hotar frihet och demokrati även i rättsstater, under rubriken Secrets, Lies and Videotapes (läs mer på s. 46).

Ambassadör Hans Corell, tidigare undergeneralsekreterare och rättschef i Förenta nationerna, inledde den andra seminariedagen med en föreläsning om advokatens roll i arbetet för rättsstaten och de mänskliga rättigheterna. Åhörarna fick följa Hans Corells karriär från tingstjänstgöringen i Norra och Södra Vedbo domsagas häradsrätt ända fram till toppositionerna i FN. Under de två dagarna genomfördes ett fyrtiotal seminarier i de parallella seminariespåren inom områdena process och skiljedom, affärsjuridik, humanjuridik, brottmål, rule of law/offentlig rätt och advokatverksamhet. För underhållningen vid banketten i Grand Hôtels vinterträdgård stod artisten Petra Marklund. 

Annons
Annons