search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Advokatdagarna: Christian Åhlund prisades för sina insatser

Advokat Christian Åhlund tilldelades Advokatsamfundets pris 2015 för framstående insatser inom juridiken.

– Det är otroligt hedersamt att få det här priset. Det är också minst lika glädjande att den nisch inom advokatverksamheten som jag ägnar mig åt, mänskliga rättigheter och internationell rätt, på det här sättet får ett officiellt erkännande och kommer upp i jämnhöjd med de andra verksamheterna som hittills har prisats av Advokatsamfundet. Jag tycker att det här är det finaste pris en svensk advokat kan få, sade Christian Åhlund i samband med att han mottog priset av Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg under advokatdagarna.

Christian Åhlund blev advokat 1982 och har sedan dess inriktat sig på humanjuridik, arbetsrätt och brottmål. I mitten på 1980-talet började han, vid sidan av sitt ordinarie advokatarbete, engagera sig ideellt för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt, bland annat i Sydafrika. Han ingick även i den statliga beredningen för humanitärt bistånd, som gav den svenska regeringen råd i politiskt känsliga frågor om bistånd till motståndsrörelser i Sydafrika och Centralamerika.

– Christian förmedlade i hemlighet tiotals miljoner kronor i svenskt bistånd för att finansiera försvaret i ett stort antal politiska rättegångar i Sydafrika. Eftersom pengarna slussades genom hans advokatbyrå omfattades transaktionerna av advokatsekretessen och det gick att dölja att pengarna kom från den svenska staten. Med dagens regler mot penningtvätt skulle en sådan verksamhet inte ha varit möjlig, sade Anne Ramberg.

Christian Åhlund var också drivande bakom att International Legal Assistance Consortium (ILAC) bildades 2002 och var dess generalsekreterare fram till i somras. Organisationen bygger upp rättssystem i konfliktdrabbade länder och har bland annat utbildat irakiska domare. Sedan 2005 är Christian Åhlund Sveriges representant i Europarådets kommission mot rasism och intolerans (ECRI). Sedan 2013 är han ECRI:s ordförande.

Advokatsamfundets pris instiftades i samband Advokatsamfundets 125-årsjubileum 2012 och utdelades nu för fjärde gången. Tidigare pristagare är advokaterna Thomas Olsson, Biörn Riese och Sture Larsson.

Annons
Annons