search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Tunisiska advokatsamfundet prisas

Tunisiska advokatsamfundet får Nobels fredspris.

Norska Nobelkommittén har beslutat att Nobels fredspris för 2015 tilldelas den tunisiska ”kvartetten för nationell dialog” för dess avgörande bidrag till uppbyggnaden av pluralistisk demokrati i Tunisien. Kvartetten kom till stånd 2013.

Det tunisiska advokatsamfundet (Ordre National des Avocats de Tunisie) är en av de fyra organisationer i det tunisiska civilsamhället som utgör kvartetten. De övriga är den fackliga rörelsen UGTT (Union Générale Tunisienne du Travail), arbetsgivarorganisationen UTICA (Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat), människorättsorganisationen LTDH (La Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme).

Nobelkommittén skriver i sin motivering:

”Kvartetten kom till stånd sommaren 2013 då demokratiseringsprocessen riskerade att bryta samman till följd av politiska mord och omfattande social oro. Den etablerade en alternativ och fredlig politisk process då landet stod på randen till inbördeskrig. På så sätt bidrog den till att Tunisien på ett fåtal år har kunnat etablera ett konstitutionellt styresskick med grundlagsfästa rättigheter för hela befolkningen, oberoende av kön, politisk övertygelse och religiös tro.”

Annons
Annons