search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Syriska advokater kämpar för jämställdhet

Mitt i brinnande krig kämpar syriska advokater, med risk för sina egna liv, för jämställdhet mellan män och kvinnor. 

Tio syriska advokater, som alla arbetar med mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter, besökte i september Sverige inom ramen för ett Sida- och EU-finansierat projekt till stöd för övergången till demokrati i Syrien. Syftet med resan var att advokaterna skulle få en inblick i det svenska rättssystemet och hur arbetet med jämställdhet och att upprätta demokrati och rättsstaten fungerar i Sverige.

I samband med besöket träffade de syriska advokaterna ett fyrtiotal framstående kvinnliga jurister från advokatkåren och rättsväsendet/förvaltningen, Hilda-nätverket, på Advokatsamfundet.

Under mötet berättade de syriska advokaterna att de arbetar för att skapa en konstitution där kvinnor har samma rättigheter som män.

För närvarande görs en kartläggning av vilka lagar som diskriminerar kvinnor.

– Vi anordnar också bland annat workshops för att försöka skapa en medvetenhet om jämställdhet bland unga män och kvinnor i Syrien. Mentaliteten måste förändras på alla nivåer i samhället, sade en av de syriska advokaterna.

Inom ramarna för ett FN-projekt arbetar Ibrahim Draji, professor i internationell rätt, också med att jämställdhet mellan kvinnor och män ska genomsyra Syriens framtida konstitution. Han anser att i princip hela konstitutionen måste skrivas om.

– Jag har en dotter och vill skydda henne. Varför ska hon inte kunna bli president eller ledare? Varför ska hon kontrolleras av en religiös sekt som kränker mänskliga rättigheter varje dag? Det är viktigt att det finns mekanismer för att implementera jämställdhet mellan män och kvinnor, inte bara teorier, säger han.

Till att börja med anser han att språket i lagen måste ändras, det måste tydligt framgå att lagen gäller både ”honom och henne”, inte bara ”honom”.

Ibrahim Draji menar att Syrien har mycket att lära av Sverige och den svenska lagstiftningen när det gäller jämställdhet.

– Lagarna är bra här. Samtidigt arbetar ni kontinuerligt med att förbättra dem, säger han.

En av de syriska advokaterna undrade, under mötet med de svenska juristerna, vad förklaringen är till att den svenska lagstiftningen är betydligt mer jämställd än lagstiftningen i många andra länder.

– Det har inte varit krig i Sverige på väldigt länge, vi lever i en välfärdsstat och har en relativt homogen befolkning. Vi har inte haft samma problem som många andra länder med motsättningar mellan olika befolkningsgrupper, sade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och tillade att lagar som tillvaratar kvinnors, barns och sexuella minoriteters rättigheter har antagit stegvis.

Att ändra den syriska konstitutionen är inget lätt arbete. Under mötet med de svenska juristerna berättade en av de syriska advokaterna att det är riskabelt för advokater bara att träffas och diskutera konstitutionen och andra rättsfrågor.

– I den region som kontrolleras av regimen kan ledarna få för sig att vi träffas av politiska skäl, i andra regioner är det förbjudet att träffas och diskutera rättsfrågor, det uppfattas som ett brott mot religionen. Alla som arbetar med mänskliga rättigheter i Syrien utsätter sig för en risk. Och flera av de advokater som är här i dag har gripits och förhörts flera gånger, sade advokaten.

Ibrahim Draji vittnar också om att det är farligt att arbeta som advokat i Syrien.

– Vissa extremistgrupper och partier i Syrien anser att det strider mot religionen och är ”haram”, en synd, att verka som advokat, säger han.

Men det är även komplicerat att verka i de delar av landet som kontrolleras av regimen.

– Om du försvarar någon som anklagas för att motarbeta staten eller myndigheterna blir du hotad, säger Ibrahim Draji som har kolleger som har kidnappats och fängslats.

Själv har han förhörts på polisstationen många gånger. Men tack vara att han arbetar för FN har han ett id-kort som ger honom viss immunitet. Han har aldrig övervägt att lämna landet, trots de faror han dagligen utsätter sig för.

– Vi gör något som är till nytta för andra, som är till nytta för landet. Jag stannar även om det blir min död, säger han.

Enligt Ibrahim Draji är det omöjligt att verka som advokat i 70 procent av Syrien, de delar av landet som inte kontrolleras av regimen.

– I många regioner finns det inga domstolar längre. Finns det en domstol är det svårt att verkställa domstolens beslut, eftersom polisen inte tillåts åka in i området och göra ett gripande. Människor som till exempel har begått mord eller gjort sig skyldiga till stöld, bedrägeri och andra brott behöver därför inte oroa sig för att ställas inför rätta, säger han.

Antalet döda i inbördeskriget i Syrien växer för varje dag och Ibrahim Draji säger att våldet för länge sedan har passerat nivån för vad som är acceptabelt. Han ser inte ljust på framtiden – även om han försöker.

– Om jag ska vara realistisk är jag pessimistisk. Men för att inte förlora hoppet försöker jag att ljuga för mig själv och vara optimistisk hela tiden, säger han.

Anne Ramberg ger sina syriska kolleger sitt helhjärtade stöd.

– Man blir oerhört imponerad och gripen av dessa syriska advokaters integritet och mod, säger Ramberg.

Annons
Annons