search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Safe Harbor är ogiltigt”

USA är inte tillräckligt bra på att skydda europeiska medborgares personuppgifter. Det är innebörden av ett beslut från EU-domstolen som har ogiltigförklarat de så kallade ”safe harbor”-principerna.

Den 6 oktober ogiltigförklarade EU-domstolen ett tidigare beslut där EU-kommissionen fann att USA:s så kallade ”safe harbor”-principer säkerställer ett adekvat skydd för överförda personuppgifter. EU-domstolens beslut har stora konsekvenser för hur personuppgifter kan överföras till USA. Domen har uppmärksammats stort och skapat oro hos många företag.

Artikel 29-gruppen (Article 29 Working Party), som består av representanter från Europas samtliga dataskyddsmyndigheter, understryker i en gemensam kommentar till domen att frågan om massövervakning och urskiljningslös övervakning är en nyckelfråga i EU-domstolens analys. Tills vidare kan standardkontraktsklausuler och så kallade binding corporate rules fortfarande, enligt Artikel 29-gruppen, användas men det hindrar inte dataskyddsmyndigheterna från att granska överföringar i enskilda fall och att utöva sina tillsynsbefogenheter för att skydda enskilda personers rättigheter.

Safe Harbor-avtalen är en sorts dataskyddsavtal som EU-kommissionen slöt med USA runt millennieskiftet. Regelsamlingen hamnade i blåsväder efter Edward Snowdens avslöjanden om NSA:s massövervakning. Målet som ställde allt på sin spets är ett rättsfall där den österrikiske juridikstudenten Maximillian Schrems stämt Facebook för att de fört över hans uppgifter till amerikanska servrar, och därmed gjort dem tillgängliga för den amerikanska underrättelsetjänsten. Safe Harbor-avtalet gav Facebook och andra internetföretag rätt att överföra sina europeiska användares personuppgifter till sina hemservrar i USA. Det pågår dock redan förhandlingar mellan EU och USA om ett nytt avtal.

Läs mer:

*http://curia.europa.eu/

*Dom i mål C-362/14 Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner

Annons
Annons