search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Opcat-enheten arbetar mer proaktivt

Opcat-enheten arbetar proaktivt för att förebygga att kränkningar inte förekommer av människors grundläggande mänskliga rättigheter.

Opcat-enhetens arbete baseras på 2002 års fakultativa protokoll till FN:s konvention mot tortyr och annan omänsklig behandling (Opcat). Protokollet kräver att staterna har ett nationellt system, National Preventive Mechanism (NPM) – på svenska kallat Nationellt besöksorgan – för att övervaka frågan.

– Man kan konstatera att JO:s mandat har förändrats på ett banbrytande sätt när JO fick tilläggsuppdraget 2011. Det är en viktig principiell skillnad att JO inte bara rapporterar till riksdagen utan även direkt till ett internationellt organ, säger Elisabet Fura som betonar att Opcat-enheten har en uttalad människorättsvinkel.

– Opcat-enhetens arbete är mer proaktivt än JO:s klassiska klagomålshantering, säger hon och tillägger:

– Opcat-enheten behöver inte invänta klagomål om att något har gått snett utan kan se framåt och förebygga så långt det är möjligt att kränkningar överhuvudtaget förekommer av människors grundläggande mänskliga rättigheter.

Opcat-enheten inspekterar regelbundet platser där människor kan hållas frihetsberövade, rapporterar från besöken och deltar i det internationella samarbetet inom området. Opcat-enheten arbetar för att skapa en dialog med de granskade myndigheterna för att komma till rätta med de brister man upptäcker vid inspektionerna. Vid inspektionerna samtalar man med de frihetsberövade personerna men även med ledningen för verksamheten.

Skyldigheten att förebygga uppkomsten av tortyr är anledningen till att Sverige regelbundet får ta emot besök av särskilda expertkommittéer i Europarådets och FN:s regi. Besöken har haft stor betydelse för diskussion av förekomsten av bland annat isolering av häktade i kombination med långa häktningstider.

Annons
Annons