search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2015 om inte annat anges.

Bull, Thomas: Regeringsformen : en kommentar / Thomas Bull, Fredrik Sterzel (3. uppl. Studentlitteratur. 316 s.)

Carlsson, Kenny: Konkurrenslagen : en kommentar / Kenny Carlsson, Mats Bergman (2. uppl. Norstedts Juridik. 748 s. Norstedts gula bibliotek)

Danelius, Hans: Mänskliga rättig­heter i europeisk praxis : en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättig­heterna (5. uppl. Norstedts Juridik. 725 s.)

Ekelöf, Per Olof: Rättegång. H. 2. (9. uppl. / Henrik Edelstam, Mikael Pauli. Norstedts Juridik. 251 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 19)

European Union law of competition. Second cumulative supplement to the seventh edition / Laura Elizabeth John, Jon Turner (Oxford Univ. Press. 343 s.)

Fisher, Roger: Vägen till ja : en nyckel till framgångsrika förhandlingar / Roger Fisher, William Ury  (3. uppl. Liber. 197 s.)

Guide för underleveransavtal : avtalstexter med kommentarer / Olav Bergsaker et al. (2. uppl.  Lamanica logistikservice. 194 s.)

Juridik : civilrätt, straffrätt, processrätt / Konrad Lundberg et al. (3. uppl. Sanoma Utbildning. 625 s.)

Källström, Karin: Juridikboken : för ideella föreningar (Idealista, 2014. 143 s.)

Lagen om offentlig upphandling : en kommentar / Helena Rosén Andersson, Eva-Maj Mühlenbock, Henrik Willquist, Catharina Piper (2. uppl,. Norstedts Juridik. 986 s. Norstedts gula bibliotek)

Larsson, Stefan: Metaforerna, rätten och det digitala : hur gamla begrepp styr förståelsen av nya fenomen (Gleerup. 151 s.)

Nilsson, Peter: Bokföringslagen : en kommentar / Peter Nilsson, Eva Törning (2. uppl. Norstedts Juridik. 320 s.)

Sackemark, Alexandra: Näthat : rättigheter och möjligheter / Alexandra Sackemark, Mårten Schultz (2. uppl.  Karnov Group. 157 s.)

Sallander, Ann-Sophie: Skatteavtal : om tolkning och tillämpning (Liber. 274 s.)

Schéele, Eva von: Ensamkommande barns rätt : en vägledning för den gode mannen, kommunen m.fl / Eva von Schéele, Ingemar Strandberg (3. uppl. Norstedts Juridik. 203 s.)

Annons
Annons