search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Notiser bransch

Start för Ruben – mentorskap i grupp 2015/2016

Den 19 oktober 2015 gick startskottet för den femte upplagan av nätverket Hildas uppskattade projekt Ruben – mentorskap i grupp. Nära 30 deltagare möttes i Stockholm för en gemensam startträff. I Stockholm deltar totalt sex mentorer och nästan 30 adepter. I vecka 44 hålls startträffen för ytterligare en grupp på plats i Malmö. Bland deltagarna finns bland annat advokater och biträdande jurister, rådmän, tf assessorer, åklagare och anställda inom Polismyndigheten. Det övergripande målet med mentorprogrammet Ruben är att genom diskussioner och utbyte av tankar och erfarenheter i grupp uppmuntra deltagarna att vilja bli chefer eller delägare.

Läs mer på Advokatsamfundets hemsida.

Morgan Johansson besöker samfundet

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson kommer att delta vid Midander–Lönnföreläsningen den 19 november på Advokatsamfundet. Föreläsningen arrangeras av Centrum för rättvisa tillsammans med Advokatsamfundet. Grundtemat för föreläsningen är respekten för individens fri- och rättigheter. Föreläsningen brukar leda till stort intresse och lockar domare, advokater, akademiker men också opinionsbildare och juriststudenter.

Seminariet har fått namn efter målet Midander och Lönn mot staten – om diskriminering i form av etnisk kvotering vid antagning till juristutbildningen vid Uppsala universitet – som Josefine Midander och Cecilia Lönn, med Centrum för rättvisa som ombud, vann i Högsta domstolen 2006.

Lawriders Stockholm på besök i Lillehammer

I slutet av augusti åkte Lawriders Stockholm iväg på sin nittonde mc-resa. Denna gång gick resan till Lillehammer. Olika resmål har passerat vy under åren: Gotland, Öland, Vättern runt, Höga kusten, Polen, Danmark, Åland, Korsika, Sydtyrolen samt Österlen. Motorcykelentusiasterna i Lawriders är verksamma Stockholmsadvokater. Den första resan år 1996 gick till Grisslehamn under ledning av advokat Per Durling. Redan nu pågår samtal om det stundande 20-årsjubileet som kommer att bli ett nytt äventyr utomlands.

”Stor utmaning att värna rättsstaten”

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg intervjuades den 19 september av Erik Blix i P4 Extra. Hon betonade att Advokatsamfundets viktigaste uppgift är att värna rättsamhället och den demokratiska rättsstaten.

– Den utmaningen är större än någonsin. Vi upplever flera hot mot demokratin och den demokratiska rättsstatens värderingar. Säkerhetstänkandet är ett sådant hot, digitaliseringen och teknikutvecklingen är ett sådant hot, kommersialiseringen av våra personuppgifter är ett sådant hot. Man kan göra listan lång.

Annons
Annons