search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kimberly O’Connor kämpar mot korruption i Honduras

Kimberly O’Connor är advokat i Honduras. Hon är också ledamot av Honduras lagstiftande församling, nationalkongressen. I oktober deltog hon i Raoul-Wallenberg-institutets och Mannheimer Swartlings människorättsutbildning i Stockholm för praktiskt verksamma advokater.

Hur ser din verksamhet ut?

– Jag har varit verksam i tre år och är inriktad på affärsjuridik, bolagsrätt och civilrätt. Jag är också kongressledamot i Honduras nationalkongress.

Kan du förena advokatyrket med det politiska uppdraget?

– Jag kan fortsätta vara verksam som advokat eftersom Honduras konstitution tillåter det! Så jag är verksam både inom juridik och politik.

Hur värnar advokater mänskliga rättigheter i Honduras?

– I våra klientuppdrag försöker vi iaktta principerna om mänskliga rättigheter och rätten till en rättvis rättegång. Vi förbereder oss genom att studera reglerna i nationell och internationell rätt och lägger fram dem i rätten så att våra klienters mänskliga rättigheter inte ska kränkas, och påpekar för domaren när principerna bryts.

Vilka särskilda utmaningar möter en advokat i Honduras?

– Vi har verkligt välskrivna lagar, vi har en konstitution med en mängd rättigheter, men problemet är tillämpningen. Systemet är korrumperat. Om domaren inte vill tillämpa rättigheterna, har han all makt att göra så. Det står inte i vår makt att hantera. Vi kan bara göra vårt jobb och låta människor veta när brott mot mänskliga rättigheter sker.

– I Honduras har vi problem med den politiska makten. Den verkställande makten, domstolarna och kongressen förutsätts vara oberoende och kompetenta enligt konstitutionen. Men så är det inte. I praktiken kontrollerar presidenten allting: domarna och vissa av kongressledamöterna. Många domar baseras på inflytande och perspektiv från politikerna. Vi behöver städa upp i det politiska systemet!

Hur arbetar du för det politiskt?

– Mitt parti heter Partido Anticorrupción, Anti-korruptionspartiet. Det är ett nytt parti, som grundades för fyra år sedan. Vi har 13 ledamöter i kongressen, av totalt 128. Ingen av oss har varit politiker förut, så vi har ett annat perspektiv, ett annat sätt att agera.

Hur kan man motarbeta korruption rent praktiskt?

– I Honduras arbetar vi just nu med att kräva att presidenten ska etablera en internationell kommission mot straffrihet. Det ska vara en oberoende kommission som sätts upp genom avtal med Förenta nationerna. En sådan kommission etablerades i Guatemala 2006, och resultatet av den kommissionens arbete fick faktiskt Guatemalas president Otto Pérez Molina att avgå förra året, på grund av det korrumperade systemet. Kommissionen har sett till att verkligt högt uppsatta funktionärer har utretts för korruptionsanklagelser.

Vilka erfarenheter har utbildningen i Stockholm givit?

– Det var mest givande att besöka Sveriges advokatsamfund och Solna tingsrätt, och jämföra hur saker hanteras i rättssystemet här. De olika organen här är verkligt oberoende. Till exempel ser systemet för hur domartjänster tillsätts helt annorlunda ut än i Honduras.

– Temat om hållbarhet är mycket användbart. I Honduras talar vi bara om CSR, corporate social responsibility, som är något annat. Jag planerar att börja tillämpa och studera hållbarhet och se hur jag kan införa det i Honduras.

Annons
Annons