search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Hög ändringsfrekvens i brottmål i hovrätten

Nästan hälften av alla brottmålsdomar ändras i hovrätten, visar en ny undersökning.

Nästan hälften, 44 procent, av de brottmålsdomar som överklagas till hovrätten och prövas ändras. Påföljden ändras oftast i en lindrigare inriktning, visar en undersökning från Svea hovrätt. 

Det vanligaste skälet till att hovrätten ändrar tingsrättens dom är att hovrätten gör en annan bevisvärdering. Den näst vanligaste anledningen till att domar ändras är att nya omständigheter, som har betydelse för vilken påföljd som ska väljas, har framkommit i hovrätten. Det kan till exempel handla om nya uppgifter angående den tilltalades ekonomiska förhållanden eller att ett nytt yttrande från frivården har inhämtats. 

När hovrätten ändrar i påföljden sker det i en lindrigare inriktning i 61 procent av fallen. I 36 procent av fallen skärps straffet.

Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll anser att det finns anledning att diskutera om prövningstillstånd bör införas i brottmål.

– Bland de mål där domen inte ändras finns ett betydande antal där det tidigt står klart att tingsrättens avgörande är riktigt. I sådana fall skulle det vara en fördel för parterna att få ett snabbt avgörande, säger Fredrik Wersäll i ett pressmeddelande.

Svea hovrätt har under perioden januari–april 2015 granskat 932 domar. Undersökningen är en uppföljning av den granskning som färdigställdes 2011.

I ett twitterinlägg kommenterade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg undersökningen:

– Detta visar tydligt att kravet på generellt prövningstillstånd i hovrätt och kammarrätt inte är rättssäkert.

Samfundets ordförande Bengt Ivarsson kommenterade också undersökningen på twitter:

– Tur att vi i Sverige inte straffar underrättsdomare som dömt ”fel”. Lär vara fallet i bl a Vietnam.

Annons
Annons