search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Fantastiskt att vara delaktig och kunna hjälpa”

Ett 80-tal advokater och biträdande jurister har den senaste månaden hjälpt nyanlända flyktingar med gratis rådgivning på centralstationerna i Stockholm och Malmö. Jourverksamheten fortsätter så länge det finns ett behov.

Advokatsamfundet var snabbt igång med sin jourverksamhet när flyktingströmmarna till Sverige tilltog i mitten av september. Sait Umdi samordnar de frivilliga samfundsmedlemmarna i Malmö. Han jobbar till vardags på Cityadvokaterna och är ordförande i Migrationskollegiet i Malmö. Advokatjouren finns på plats varje vardagkväll mellan klockan 18 och 20.

– Vårt syfte är att ge riktig information till de nyanlända om den svenska asylprocessen och förhindra felaktig information och ryktesspridning, säger Sait Umdi. Det är en viktig del av rättssamhället att de som kommer hit får korrekt juridisk rådgivning. Från början var det kaosartat med väldigt många nyanlända och många frågor. Nu är det lite lugnare.

Flyktingarna frågar bland annat om hur lång tid det tar att få ett asylbeslut, vilken praxis som gäller för asylsökande från olika länder och hur det fungerar med boende, pengar och arbete. Några undrar också hur de tar sig vidare till Finland och Norge för att söka asyl där. Jourens uppgift är dock enbart juridisk rådgivning.

– De som säger att de vill söka asyl hänvisar vi till Migrationsverket. Och när vi får frågor från ensamkommande barn sätter vi dem i kontakt med socialtjänsten, säger Sait Umdi.

I Malmö har staden sedan början av oktober upprättat en permanent mottagningsplats vid Posthusplatsen intill Centralstationen, där även Advokatjouren flyttat in tillsammans med bland annat Röda korset och andra frivilligorganisationer.

– De nyanlända är tacksamma för den hjälp vi ger dem, och även kommunen och Röda korset är glada att vi är på plats. Vi blir kvar så länge vi bedömer att det finns ett behov och vi kan göra nytta, säger Sait Umdi.

Även om den största tillströmningen är över även på Stockholms central, så är aktiviteten fortfarande betydligt hög­re än normalt. Utanför huvudentrén på Vasagatan hjälper organisationen Refugees Welcome nyanlända med tillfälliga boenden, mat och kläder. Här samlas de flesta flyktingar men också många av deras landsmän.

Innanför dörrarna samsas Advokatjouren om utrymmet med personal från Migrationsverket, Polisen och frivilliga från Röda Korset och andra frivilligorganisationer. Det är volontärer nästan överallt.

Denna måndagskväll i mitten av oktober består Advokatjouren av advokaterna Natalie Kojadinovic och Anuta Sjunghamn och biträdande juristerna Amir Amdouni och Viktor Banke.

För Anuta Sjunghamn är det första gången i advokatjouren – hon har precis blivit ledamot i Advokatsamfundet. De andra har varit på plats flera gånger. För Amir Amdouni är det femte kvällen han besöker Centralstationen.

– Det känns otroligt bra att vara på plats och hjälpa till så mycket det går och utan att kräva något i gengäld, säger Amir Amdouni, som dessutom behärskar arabiska.

Redan efter en kort stund kommer en ung kille fram och berättar att han har en vän från Syrien utanför som vill höra hur han ska få asyl i Sverige. Vännen är 17 år, har kommit hit utan familjen och har tidigare sökt asyl i Tyskland, där hans pass finns kvar hos Migrationsmyndigheten. Men han vill helst stanna i Sverige där han har vänner och kan få studera.

Viktor Banke förklarar att Sverige som huvudregel inte skickar tillbaka minderåriga som kommit hit utan vårdnadshavare.

– Men du behöver förstås kunna visa att du är minderårig. Migrationsverket bör kunna hjälpa dig att få hit ditt pass från Tyskland, säger Viktor Banke och pojken verkar nöja sig med det beskedet.

Snart påkallar volontärer för vård Amirs uppmärksamhet. Volontärerna, som är sjuk- eller undersköterskor, har ett förråd med mediciner som de tillhandahåller de flyktingar som behöver. Bassam, som är från Irak och har ont i ett knä, behöver hjälp och vårdpersonalen vill ha Amirs hjälp att tolka.

– När jag var i Ungern för en vecka sedan blev vi beskjutna med tårgas och när jag sprang ramlade jag och slog i knäet, förklarar han.

Advokatjouren på Stockholms centralstation blir kvar så länge det finns behov.

– Det känns fantastiskt bra att vara delaktig och kunna dela med sig av de kunskaper man har, säger Natalie Kojadinovic. Jag är tillbaka här om några dagar igen.

Annons
Annons