search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Endast ringa höjning av timkostnadsnormen föreslås

Advokatsamfundet: Rättssäkerheten riskerar att urholkas som en följd av den låga timkostnadsnormen.

Domstolsverket föreslår att regeringen ska besluta att timkostnadsnormen för ersättning till rättsliga biträden för 2016 räknas upp med 21 kronor eller 1,61 procent från timkostnadsnormen för 2015. Det innebär att timkostnadsnormen skulle bli 1 323 kronor exklusive moms för rättsliga biträden med F-skattsedel. Det innebär en höjning med 21 kronor jämfört med den nuvarande timkostnadsnormen.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg kommenterar förslaget:

– Advokatsamfundet konstaterar i likhet med tidigare år att timkostnadsnormen är för låg. Den täcker inte alla advokatens kostnader och medger i många fall inte skälig ersättning för nedlagt arbete.

– Ett samhälle som inte kan attrahera de duktigaste advokaterna att vilja företräda enskilda riskerar att urholka rättssäkerheten. Den ska inte vara förbehållen de rika. De utsatta i samhället ökar, inte minst i takt med den dramatiska flyktingströmmen. Det är inte bara frågan om en låg timkostnadsnorm. Det handlar om bristande tillgång till rättshjälp och att advokaterna för månader och år fungerar som bank till staten i asylärenden, säger Anne Ramberg.

När Domstolsverket har beräknat timkostnadsnormen för 2016 har verket liksom tidigare år utgått från de grunder som regeringen fastställde år 2000 och 2007. Det innebär att timkostnadsnormen fortfarande baseras på normen för år 2000 – som byggde på kostnaderna hos de statliga allmänna advokatbyråerna, som fanns till år 2000 – och att den debiterbara tiden ligger fast på 72,5 procent. Vid beräkningen av timkostnadsnormen ska Domstolsverket enligt regeringens beslut ta hänsyn till den genomsnittliga kostnadsutvecklingen de tre senaste åren.

Timkostnadsnormen styr ersättningen till bland andra rättshjälpsbiträden, offentliga försvarare och målsägandebiträden. Regeringen fastställer den varje år utifrån Domstolsverkets beräkningsunderlag.

Under november kommer Domstolsverket att fastställa taxor grundade på timkostnadsnormen.

Annons
Annons