search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Anne Ramberg blir juris hedersdoktor vid Uppsala universitet

Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund, har utsetts till hedersdoktor vid juridiska fakulteten vid Uppsala universitet.

Uppsala universitet skriver i ett pressmeddelande om utnämningen: ”Anne Ramberg är sedan år 2000 den första kvinnliga generalsekreteraren i Sveriges advokatsamfund. Hon är en pionjär på många sätt och genom hennes ledarskap i samfundet har hon satt advokatens roll i rättssamhället på kartan på ett helt nytt sätt. Som generalsekreterare har hon i alla sammanhang oförtrutet framhållit rättsstatliga värden och tron på rättsskydd och grundläggande rättigheter för enskilda. Detta har skett inom ramen för såväl hennes arbete inom samfundet som i den rättsvetenskapliga debatten. Anne Ramberg har därtill under åren visat stort engagemang för utbildningsfrågor för både yngre studenter och blivande advokater i ämnen som till exempel konstitutionell rätt. Genom sitt initiativ till Hilda-, ­Sofia- och Ruben-programmen har hon också visat hur jämställdhet och mentorsprogram kan genomföras i praktiken på ett mycket framgångsrikt sätt. I alla sammanhang där Anne Ramberg verkar lyfter hon fram juridikens centrala roll i förverkligandet av rättsstaten och ett fungerande samhälle där de grundläggande värderingarna och demokratin ska stå i förgrunden.”

Annons
Annons