search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Svenska Astrid har förverkligat sin juristdröm

Svenska Astrid Cederlöv har lyckats förverkliga sin dröm. I dag arbetar hon med MR-frågor.

I Advokaten nr 4, 2013 skrev vi om Astrid Cederlöv från Stockholm som läste juridik i anrika Oxford, delvis tack vare bidrag från Advokatsamfundets understödsfond. Astrid berättade då att hon drömde om att i framtiden få arbeta med frågor som rör folkrätt och mänskliga rättigheter. Två år senare efter en krävande examen står det klart att hon lyckats förverkliga sin dröm. I dag är Astrid nämligen associate vid Human Rights Watchs kontor i London. Framför allt arbetar hon med organisationens satsning i Skandinavien.

Vi träffas i centrala Stockholm i slutet av september i samband med att Astrid är här på arbetsresa eftersom hon håller på att etablera Human Rights Watchs nya kontor i Sverige, som även ska täcka organisationens arbete i Danmark. Astrid trivs utmärkt på sitt arbete.

– Det är väldigt kul! Arbetet är mycket omväxlande och fartfyllt. Det innehåller allt från juridik och organisationsutvecklingsfrågor till att hitta bra teman och personer som kan vara intresserade av samarbete och att ta del av vårt arbete, säger Astrid entusiastiskt och tillägger:

– Jag känner att jag får ta mycket ansvar, man litar på mitt omdöme och jag får fatta beslut. Dessutom finns det en mycket bra support och jag har ett bra team som jag alltid kan rådfråga.

Human Rights Watch har i dag cirka fyrahundra medarbetare och publicerar varje år mer än hundra rapporter om mänskliga rättighetssituationer från cirka 90 länder i världen. Astrid berättar att eftersom Sverige och Skandinavien utmärker sig internationellt för sitt engagerade arbete för de mänskliga rättigheterna vill organisationen nu stärka sin närvaro i Skandinavien.

Att arbeta och bo i London innebär en intensiv livsstil. Astrid börjar vid niotiden på morgonen och slutar runt halv sju en vanlig dag. Lunchen består oftast av en smörgås som man äter vid datorn. Eftersom boendekostnaderna är så höga så delar hon boende med sju kamrater. Det är det normala för unga människor i London. Det är också vanligt att man bor kvar hemma hos sina föräldrar betydligt längre än i Sverige.

Astrid konstaterar att studieåren i Oxford betytt mer än att ”bara” ha gett henne en utmärkt juristutbildning. De kamrater som hon läste med umgås hon med, och andra från hennes college känner en stark samhörighet med varandra när de stöter på varandra.

– Och det gäller även när jag träffar andra som gått på samma college för länge sedan. Vi har bott och gått i samma lokaler, haft samma professorer och suttit vid samma matbord, säger Astrid som hela tiden har nära till skratt och gärna gestikulerar med händerna.

Astrid konstaterar att det inte går att bryta ut någon enskild del från hennes tid i Oxford som den allra viktigaste.

– Upplevelsen i sin helhet har varit fantastiskt värdefull. Där ingår studierna men även möjligheten att få en inblick i ett helt annat samhälle, och att få ta del av det från insidan. Det har varit jätteberikande, berättar Astrid som tycker att studieåren i Oxford har förberett henne väl trots att hon inte arbetar med affärsjuridik, som var en stor del av vad hon läste.

– Man stöter alltid på juridiken överallt. Det finns också ett sätt att tänka inom juridiken, att argumentera och systematisera som man har nytta av, säger Astrid och tillägger att de rapporter som Human Rights Watch presenterar är nära den vetenskapliga och akademiska disciplinen som hon känner sig väl förtrogen med.

Astrid har sedan länge varit intresserad av internationella sammanhang och relationer på ett internationellt plan, både när det gäller länder och människor. I dag ser världsläget ovanligt dystert ut med krig, enorma flyktingströmmar och stort mänskligt lidande. Fast Astrid menar att det finns ljuspunkter trots allt.

– Det finns en utbredd medvetenhet bland allmänheten. Väldigt många människor är i dag mycket upplysta om vad som pågår runtom i världen. Vi lever i ett informationssamhälle där det är lättare att sprida uppgifter om händelser. Det ökar möjligheterna för fler att få veta mer. Vi ser ju även hur väldigt många människor engagerar sig i flyktingfrågan i många länder. Vi måste våga stå för de värden vi tror på i en orolig tid. Jag tycker även att man kan se en värme från allmänheten som är otroligt hoppingivande.

När det gäller morgondagen så konstaterar Astrid att hon gärna vill fortsätta att arbeta internationellt.

– Det känns jättekul att få vara en del av Human Rights Watch nu när organisationen växer fram i Skandinavien. Vad som händer härnäst får vi se.

Annons
Annons