search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Zeid Ra‘ad al-Hussein får Stockholm Human Rights Award

Prins Zeid Raʿad al-Hussein av Jordanien tilldelas 2015 års Stockholm Human Rights Award för sitt arbete med att främja internationell rättvisa och stärka respekten för mänskliga rättigheter.

Prins Zeid Raʿad al-Hussein av Jordanien är FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter sedan den 1 september 2014. Han har tagit strid mot sexuellt och könsrelaterat våld, initierat och lett flera utredningar om misstänkta brott begångna av FN:s fredsbevarande styrkor, som våldtäkt, människohandel och illegal droghandel – och insisterat på att det måste råda nolltolerans för sådan brottslighet.

Prins Zeid är även en stark röst i kampen mot straffrihet och var en nyckelfigur i inrättandet av den internationella brottmålsdomstolen. Han har också arbetat för FN i före detta Jugoslavien, och har bland annat bidragit till att dokumentera orsakerna till folkmordet i Srebrenica. Prins Zeid är välkänd för sitt arbete med att avslöja allvarliga brott mot mänskliga rättigheter och för att få länder att se bortom segrarens rättvisa.

Årets prisutdelningsceremoni kommer att äga rum tisdagen den 24 november 2015 i Berwaldhallen i Stockholm. Stockholm Human Rights Award tillkom 2009 på gemensamt initiativ av International Bar Association (IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund. Priset utdelas årligen till en person och/eller en organisation för särskilt framstående insatser till stöd för demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter.

Annons
Annons