search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Talande exempel från en advokats vardag

Så här ser vardagen ut för en advokat som arbetat som offentligt biträde i ärenden hos Migrationsverket sedan länge. I slutet av augusti månad hade hen utestående fordringar på Migrationsverket på sammanlagt 480 000 kronor inklusive moms (140 000 kr från 2014 och 340 000 kr för 2015). Av dessa har hen behövt betala in moms på 96 000 kronor och har utlägg för tolkarvoden på cirka 50 000 kronor.

Exempel 1: Advokaten förordnades som offentligt biträde i juni 2014. Slutyttrande med faktura på 29 000 kr gavs in den 22 augusti 2014. Migrationsverket ville komplettera ärendet och kallade till ny genomgång. Nytt slutyttrande och kompletterande faktura på 13 700 kronor gavs in den 16 februari 2015. Beslut i asylärendet togs den 16 juli 2015 men betalning uteblev. Först i slutet av augusti kom betalning på 42 700 kronor sedan advokaten behövt skicka in kopior på räkningarna, som hade försvunnit på Migrationsverket. Advokaten har under tiden legat ute med moms på 8 400 kronor samt kostnader för tolkarvoden på 7 000 kronor.

Exempel 2: Advokaten förordnades som offentligt biträde i september 2014. Slutyttrande och faktura på 23 000 kronor ingavs den 10 november 2014. Beslut i asylärendet fattades den 21 juli 2015 men betalning uteblev. Vid påstötningar fick hen besked att handläggaren hade missat att ge kostnadsräkningen till ekonomiavdelningen. Ännu vid augusti månads utgång var räkningen inte betald.

Annons
Annons