search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Skenande intresse i Storbritannien

I Storbritannien har oberoende advokatgranskningar förekommit länge. Men globaliseringen och den nya brittiska mutlagstiftningen, UK Bribery Act, har gjort att intresset för att anlita advokater som externa utredare har tagit verklig fart.

Det har definitivt blivit ett stort uppsving när det gäller bolagens efterfrågan på advokatgranskningar vid misstanke om mutor, säger Tom Lidström, solicitor och delägare på advokatbyrån Linklaters i London och fram till 2012 i Hongkong.

Det viktigaste skälet till den ökade efterfrågan är, enligt honom, globaliseringen. Den gör att företag för att kunna stå sig i konkurrensen måste ha dotterbolag, filialer och joint-ventures på marknader i Afrika, Asien och Mellanöstern som de inte har så stor kunskap om.

– De är inte beredda på de kulturella och praktiska problem som kan uppstå. Och har inga interna system för att hantera problematiska situationer, säger Tom Lidström.

Som exempel anger han att man i vissa länder måste betala brandkåren för att de ska komma och släcka en eld.

– Betalar man inte brinner fabriken upp. Men enligt brittisk lagstiftning är det en muta att betala brandkåren. Då informerar man som advokat klienten om det. Sedan gör uppdragsgivaren som han eller hon vill. Men i en sådan situation tror jag inte att brittiska myndigheter skulle väcka åtal, säger Tom Lidström som själv har gjort ett flertal utredningar i England, Asien och Afrika.

Striktare regler

Ett annat skäl till att trycket på advokater som gör externa utredningar ökar är att nya striktare regler för korruption och mutor gäller sedan den nya brittiska mutlagstiftningen, UK Bribery Act, trädde i kraft den 1 juli 2011.

Dessförinnan åtalades sällan någon för korruption och mutbrott. Och det var högst osannolikt att någon skulle fällas, berättar Tom Lidström.

Enligt den nya lagen är det inte bara olagligt att ta emot eller betala mutor, det är även olagligt att misslyckas med att förhindra korruption.

– Det innebär en enorm risk för alla företag som gör affärer i Storbritannien. Tusentals skandinaviska företag har till exempel någon slags verksamhet i landet, säger Tom Lidström och tillägger:

– Ett bolag med brittisk anknytning som inte har lyckats förhindra att en medarbetare (associated person) i ett annat land någonstans i världen gör sig skyldig till korruption kommer att dömas enligt lagen – oavsett om bolaget kände till medarbetarens agerande. Påföljden kan bli obegränsade böter för ett icke-brittiskt moderbolag, säger Tom Lidström.

Till medarbetare räknas allt från anställda till ett dotterbolag, en agent eller en distributör.

Brittiska och utländska företag vänder sig nu till brittiska advokater för att få hjälp med att utreda om de verkligen har gjort allt de kan för att förhindra korruption. Och därmed eliminera risken att dömas för korruption i enlighet med UK Bribery Act.

– Jag gör 10–12 utredningar per år. Klienterna finns i hela världen, säger Tom Lidström.

För företagen är det självklart att vända sig till advokater som är insatta i den nya lagen som är ganska teknisk.

– Men det handlar inte bara om att advokater förstår lagen. De här uppdragen handlar om att göra bedömningar och advokater är vana vid att kritiskt bedöma och analysera stora mängder fakta, säger Tom Lidström.

Uppdragsgivarna är ofta styrelsen i ett bolag eller nya ägare som efter ett förvärv vill säkerställa att det inte finns några dolda problem med korruption. Själv har Tom Lidström inte haft anledning att kritisera den högsta ledningen i ett bolag, det har ofta handlat om mellanchefer och chefer för verksamheten utomlands.

– Det är inte alltid populärt att kritisera en chef som ledningen har ett gott öga till och kanske ser som en framtida vd. Då händer det att uppdragsgivaren ifrågasätter om kritiken verkligen är berättigad.

Inte tillräckligt kritiska

Men trenden nu är, enligt Tom Lidström, att uppdragsgivarna inte tycker att granskningarna är tillräckligt kritiska.

– Uppdragsgivaren misstänker korruption och vill kanske sparka en medarbetare. Då måste jag förklara att vi måste kunna grunda kritiken på fakta.

Liksom övriga advokater som vi har varit i kontakt med lyfter Tom Lidström fram att den största skillnaden jämfört med traditionella advokatuppdrag är att man som oberoende granskare måste räkna med att kritisera sin uppdragsgivare.

– Vi måste ofta kritisera ledningen för att inte ha rutiner på plats för att upptäcka och förhindra korruption. Det finns uppdragsgivare som tycker att kritiken är orättvis. Samtidigt är de medvetna om att en mutskandal kan förstöra ett företag – leda till förlorad goodwill och stora böter.

Materialet som granskas är till 90 procent e-post som har skickats till och från bolaget.

– Det kan handla om flera miljoner mejl. Det blir som att leta efter en nål i en höstack, men normalt hittar vi nålen, säger Tom Lidström.

Ofta samarbetar de brittiska advokaterna med revisorer, där revisorerna ägnar sig åt ekonomin och advokaterna fokuserar på juridiken.

Tom Lidström beskriver utredningsuppdragen som komplicerade och utmanande.

– Uppdragen är också väldigt exotiska – både kulturellt och geografiskt. Man lär sig mycket om olika affärskulturer.

Allra roligast tycker han att det är att hitta bevis för att klienten inte har gjort något oacceptabelt, att misstankarna var helt ogrundade.

– Men dessvärre ligger det ofta något i de misstankar som vi utreder.

Utredningarna leder ofta till att kontor stängs, att människor avskedas och till omorganisationer.

Enligt Tom Lidström är oberoende advokatgranskningar ett växande arbetsområde i Storbritannien. De flesta större advokatbyråerna sysslar med utredningar.

– Företagen tycker att en utredning är en klok investering. Gör ett bolag utredningen själv kan det säkert ifrågasättas om den är tillförlitlig. Bolaget är ju inte oberoende, säger Tom Lidström.

Annons
Annons