search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Reglerna om betalning bör ändras”

Advokater bör bli bättre på att överklaga avslag på begäran om förskott. Dessutom borde lagen kunna ändras så att kostnadsräkningar kan hanteras som fakturor och betalas inom 30 dagar. Så anser Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer att advokaters väntan på ersättning skulle kunna kortas.

– Vi följer den praxis som gäller för förskottsbetalning och den är ganska restriktiv. Och vi har ingen möjlighet att behandla kostnadsräkningar som fakturor utan måste följa den lagstiftning som gäller.

Fredrik Beijer anser att lagstiftningen borde kunna ändras så att advokaternas kostnadsräkningar skulle kunna hanteras som fakturor så att advokaterna får sina pengar snabbare.

– Vi har inget egenintresse av att det ser ut som det gör i dag. Jag har svårt att se att det skulle vara annat än en ren teknisk fråga för lagstiftaren.

Han tycker också att det borde finnas större möjligheter att få förskott i takt med att handläggningstiderna fortsätter att stiga.

– Det kommer att bli sämre innan det blir bättre. Mitt råd är därför att advokaterna blir bättre på att begära förskott och ser till att överklaga avslag för att försöka få till en ändrad praxis. Det förutsätter förstås att vi blir bättre på att ta riktiga beslut som kan överklagas, där har vi brustit ibland. Vi vill gärna också få praxis prövad.

Fredrik Beijer beklagar även att Migrationsverket varit sena med att göra utbetalningar trots att det tagits beslut i asylärendet.

– Det har funnits ett glapp i kommunikationen mellan prövningsenhet och ekonomiavdelning. Vi har därför inrättat en kvalitetsavdelning som ser över alla våra rutiner så att det inte ska upprepas.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson vill inte kommentera förslaget om att ändra i lagstiftningen för att Migrationsverket snabbare ska kunna betala ut pengar. I en skriftlig kommentar säger han dock att det är en angelägen fråga.

– Jag förutsätter att Migrationsverket har goda rutiner för att betala ut ersättning enligt gällande regler och det ska inte krävas påminnelser för att utbetalning ska ske. Rätten till offentligt biträde är grundläggande för rättssäkerheten i svensk migrationspolitik och om advokater är ovilliga att åta sig migrationsärenden är det ett problem, skriver Morgan Johansson.

Annons
Annons