search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

”Positivt att oberoende part gör utredningar”

Advokater är viktiga aktörer i kampen mot korruptionen, tycker Institutet mot mutors generalsekreterare Helena Sundén.

Hur ser Institutet mot mutor på att advokater tar utredningsuppdrag i samband med misstankar om korruption och mutor?

– Korruptionens största motståndare är transparensen. Att det kommer in en extern, oberoende part som ser objektivt på ett specifikt skeende är oerhört positivt.

Finns det några nackdelar med undersökningarna?

– Nej. Det är positivt att verksamheten själv vågar ta tag i frågorna. De kan ju inte veta om det som har kommit fram är toppen på ett isberg eller något annat.

Varför tar företagen initiativ till oberoende utredningar oftare i dag än tidigare?

– De senaste fem åren har man sett att bolagsledningarna fokuserar på korruptionsfrågor på ett helt annat sätt än tidigare. Många inser att det kan få ekonomiska konsekvenser att inte hantera misstankar om oegentligheter och korruption snabbt och på ett korrekt sätt. Jag tror inte att korruptionen har blivit värre. Men det finns ett större intresse bland företagen att vara transparenta, kartlägga vad som har hänt och försöka lära av det som har skett. Jag tror att det är mindre vanligt att saker sopas under mattan eller blir inlåsta i en skrivbordslåda i dag.

Har det blivit vanligare att advokater gör oberoende utredningar?

– Jag upplever att det blir vanligare. Det finns en stor marknad för de här frågorna. Hållbarhet är mycket hetare i dag än för omkring tio år sedan. Utvecklingen är naturlig, eftersom advokater besitter en stor kompetens som bolagen kan dra nytta av.

Är advokater särskilt lämpade att göra oberoende utredningar?

– Advokater besitter en hög juridisk kompetens. Det behövs ofta i den här typen av frågor. Jag kan även tänka mig att bolagen tycker att det känns betryggande att en part med hög etik utför granskningen.

Vilka övriga yrkesgrupper gör oberoende utredningar?

– Historiskt har revisionsbolagen varit störst på det här området. Ett problem som har lyfts fram är att bolagets egen revisor, som också är den som granskar bolagets räkenskaper, med sin forensiska kapacitet har granskat bolaget vid olika slags misstankar. Det är klart att det är mer lämpligt om granskningen görs av en extern part som inte har någon direkt koppling till verksamheten.

Hur påverkas företagen av de oberoende advokatutredningarna?

– Förtroendet för företagen stärks när de vågar hantera misstankar som uppkommer och vid behov ta in extern hjälp för att reda ut vad som har hänt. Och det är väldigt positivt.

Blir det vanligare att advokater gör oberoende granskningar framöver?

– Ja, och inte bara när det har hänt något. I dag finns ett helt annat fokus på att förebygga korruption än tidigare. En stor marknad för advokatbyråerna är att utbilda företagen om hur de ska agera när någonting har gått fel.

Annons
Annons