search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2015 om inte annat anges.

Adolfsson, Kristina: Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL / Kristina Adolfsson och Sven Boberg ( 2. uppl. Norstedts juridik. 274 s.)

 

Bengtsson, Bertil: Försäkringsavtalsrätt (3. uppl. Norstedts juridik. 715 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 188)

 

Bogdan, Michael: Private international law in Sweden (2. ed. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International. 132 s.)

 

Contman, Ulf: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods as supplement to Orgalime S 2012 (Lamanica logistikservice. Ca 200 s.)

 

Dahlgren, Niklas: Knivlagen : bakgrund och tillämpning (Norstedts juridik. 125 s.)

 

Edmar, Malin: Internetpublicering och sociala medier : en juridisk vägledning (5. uppl. Norstedts juridik. 205 s.)

 

Flodgren, Boel: Contract law in Sweden / Boel Flodgren, Eric M. Runesson (Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International. 176 s.)

Jacobsson, Måns: Miljöfarliga sjötransporter : internationella skadeståndsregler (Stockholm Centre for Commercial Law ; Jure [distributör]. 252 s. Stockholm Centre for Commercial Law ; 25)

Kangas, Urpo: Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder (Helsingfors : Talentum. 649 s. Fiducia ; 3)

 

Kirchberger, Christine: Cyber law in Sweden (2. ed. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International. 2014. 267 s.)

 

Lennander, Gertrud: Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt (11. uppl. Iustus. 116 s.)

Lernestedt, Claes: Likhet inför lagen : rättsfilosofiska perspektiv (Norstedts juridik. 151 s.)

 

Ljungkvist, Tore: Skälig hyra : en studie av bruksvärdesystemet (Stockholm Centre for Commercial Law. 140 s. Stockholm Centre for Commercial Law ; 24)

 

Lookofsky, Joseph: The CISG convention and domestic contract law : harmony, cross-inspiration or discord? / Joseph Lookofsky, Mads Bryde Andersen, eds. (DJØF Publishing, 2014. 259 s.)

 

Lundqvist, Ulf: Laga och rättvis rättegång : om bevisförbud i rättspraxis (Bokbyrån. 349 s.)

 

Reinbothe, Jörg: The WIPO treaties on copyright : a commentary on the WCT, the WPPT and the BTAP / Jörg Reinbothe, Silke von Lewinski (2. ed. Oxford Univ. Press. 2015. 814 s.)

 

Sánchez Graells, Albert: Public procurement and the EU competition rules (2. ed. Oxford : Hart Publishing. Hart studies in competition law)

Åhman, Karin: Grundläggande rättigheter och juridisk metod (Norstedts juridik. 129 s.)

 

Annons
Annons