search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

I takt med tiden

En vandring genom Stockholms gator och gränder bjuder på skönhet men också spännande historia. Många av stadens gatuskyltar vittnar om förr så stolta yrken som idag är utdöda eller nästintill. Parmmätare, garvare, kolmätare, yxsmed, och sist men inte minst: riddare.

Alla är de yrken som inte mäktat med att förändras och utvecklas i takt med samhällets eviga förändring.

En yrkeskår som däremot överlevt 1900-talets dramatik och stundom våldsamma samhällsförändringar och med gott självförtroende tagit klivet in i 2000-talet och den postindustriella tillvaron är den svenska advokatkåren.

Med en som det tycks outsinlig kreativitet och nyfikenhet har de svenska advokaterna lyckats med att gång på gång utveckla och förädla advokatyrket. Samtidigt måste man dock komma ihåg den bekymmersamma utvecklingen för advokater som arbetar med humanjuridik. Men som yrkeskår har advokatkåren vuxit och ständigt funnit nya arbetsområden där det går att göra advokatnytta. I detta nummer berättar vi både om den förändrade advokatrollen och om ett av de nyare arbetsområdena för advokater: när advokaten blir granskare av oegentligheter. Ett snabbt växande och spännande advokatuppdrag.

Tom Knutson
Annons
Annons