search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

”Advokatutredningen var positiv för Telia Sonera”

Telia Sonera är ett av många företag som har tagit hjälp av advokater för att reda ut misstankar om mutor och korruption.

I september 2012 rapporterade SVT:s Uppdrag granskning att det svensk-finska telekombolaget Telia Sonera hade betalat över 2 miljarder kronor i mutor till Takilant, ett Gibraltarregistrerat företag som påstods kontrolleras av den uzbekiska diktatorn Islam Karimovs dotter Gulnara Karimova.

Dagen efter tv-programmet hävdade Telia Soneras dåvarande vd Lars Nyberg inför ett stort medieuppbåd att utbetalningen inte var någon muta utan en investering, ett köp av rättigheterna till 3G-nät i Uzbekistan. Under samma presskonferens meddelade Lars Nyberg att anklagelserna om mutor och penningtvätt var så allvarliga att han skulle initiera en extern granskning för att fastställa om det fanns någon grund för dem.

Några veckor senare fick Mannheimer Swartlings advokat Biörn Riese ett telefonsamtal. Det var Telia Soneras styrelse som undrade om han var intresserad av att utreda bolagets affärer i Uzbekistan. Biörn Riese tackade ja till uppdraget förutsatt att bolagets styrelse och ledning inte skulle lägga sig i utredningen.

Fyra månader senare, den 1 februari 2014, höll Biörn Riese presskonferens för att presentera utredningen.

Utredningen konstaterade att det varken gick att slå fast eller utesluta att det hade förekommit mutbrott och penningtvätt. Klart var däremot att bolaget hade brutit mot sina egna etiska riktlinjer i samband med investeringarna i Uzbekistan.

– Det var så mycket som gick fel i Uzbekistan. Det fanns högt uppskruvade krav på hög avkastning och stark tillväxt. Samtidigt var kunskaperna om riskerna med att arbeta i den här regionen små. Ledarskapet kan också ifrågasättas. Bristen på styrning i bolaget var total. Och det fanns ingen känsla för att man är ansvarig för vad som sker utanför Sverige, säger Michaela Ahlberg, chef för Telia Soneras ethics- och compliance-avdelning.

Som en direkt följd av utredningens kritik mot företagets affärer i Uzbekistan avgick vd Lars Nyberg samma dag som rapporten presenterades. Större delen av styrelsen byttes sedermera också ut.

Michaela Ahlberg anser att advokatutredningen har varit positiv för företaget.

– Undersökningen har betytt en möjlighet för Telia Sonera att skapa ett bättre företag, som har bättre chans att leva ett långt och hälsosamt liv och samtidigt attrahera rätt personal och kunder, säger hon.

Telia Sonera meddelade i slutet på september att bolaget lämnar ett antal marknader i Centralasien.

”En process har startats för att minska närvaron inom region Eurasien och över tid lämna den helt”, skrev bolaget i ett pressmeddelande.

Med Eurasien avser Telia Sonera Uzbekistan, Nepal, Kazakstan, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien och Tadzjikistan.

Annons
Annons