search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatroll i snabb och dynamisk förändring

Advokatrollen har förändrats på ett genomgripande sätt under de senaste 25 åren.

Mannheimer Swartling arrangerade ett seminarium i Stockholm i slutet av augusti med anledning av att advokatbyrån 25-årsjubilerade.

Under de senaste 25 åren har advokatyrket för affärsadvokater förändrats påtagligt. Förändringen har drivits fram av flera krafter: framför allt av klienternas förändrade krav, fast även advokatbyråerna har bidragit. En underliggande drivkraft har varit näringslivets internationalisering. Det menade paneldeltagarna på seminariet.

André Andersson, partner på Mannheimer Swartling, menade att visserligen har mycket drivits av klienterna men tillade att det samtidigt kan vara bra att lyfta blicken och fråga sig vad klienterna vill ha i morgon och förbereda sig för det.

– Hade Henry Ford frågat sina kunder vad de ville ha hade de svarat ”snabbare hästar”. Och inte heller hade någon kund kommit på att säga: ”Jag vill ha en ipad eller en läsplatta” eftersom det inte fanns någon som visste vad en läsplatta var, sa André Andersson.

Maria-Pia Hope, managing partner på Vinge, betonade medarbetarnas betydelse som en förändringsdrivande faktor som gjort advokatkåren mer professionaliserad. Ulf-Henrik Kull, senior partner på Avance Attorneys, menade att en ytterligare faktor är även frågan om konkurrens. Advokatbranschen är en fungerande marknad, där man konkurrerar om resurser och om uppdrag.

I takt med utvecklingen har advokatens roll blivit mer specialiserad och mer kommit att handla om att upptäcka risker och bedöma dem, menade paneldeltagarna. Maria Hemberg, chefsjurist på Volvo Cars, konstaterade att advokatkåren har gått från ”torde-borde-PM-skrivandet” till att bli business-partners.

– Som bolagsjurist ska jag internt leverera något som skapar värde, är lösningsorienterat, fungerar i praktiken och gör det möjligt att genomföra affären. Ett av mina huvuduppdrag är att hantera risker. Det handlar inte om att helt undvika risker, utan att ta kvalificerade och kvantifierade risker. Där tycker jag att advokatkåren har tagit ett jättesteg i att faktiskt leverera råd som innebär att de tar ställning och sticker ut hakan och därigenom levererar något som tillför värde, sa Maria Hemberg.

Hans Andersson, partner på Advokatbyrån Kaiding, menade att förutom specialisering är det fortsatt viktigt att advokatbyråerna även ser vad man kan erbjuda klienterna som inte är så kallade ”high end”-tjänster utan även mer ”bulkvara”, vilket revisionsbyråerna har gjort. Det kan till exempel handla om en kundanpassad mallbank.

Maria-Pia Hope menade att de svenska byråerna har goda möjligheter att göra det.

– En av skönheterna med Sverige är att här utesluter inte det ena det andra ännu. Man kan arbeta både med ”high end”-juridik och med bulkjuridik. Det är nog snarare så att våra klienter vill att vi ska kunna syssla med både och. Medan på ännu mer konkurrensutsatta marknader som till exempel den engelska så måste man göra ett val, sa Maria-Pia Hope.

Maria Hemberg konstaterade även att upphandlingen av juridiska tjänster blivit en betydligt mer sofistikerad process. Även fakturering och betalning av tjänster har förändrats betydligt.

Maria Hemberg hade några konkreta önskemål på vad advokaterna kan bli bättre på:

• Undvik att överarbeta ärenden genom att ha en dialog om vad som ska prioriteras.

• Öka andelen kvinnor/kvinnliga delägare och mångfald i övrigt.

• Se över advokatbyråernas kostnadsbild.