search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatbyrå uppmanar kolleger att skänka pengar

Allmänna advokatbyrån i Göteborg uppmanar alla advokater i landet att skänka pengar till de flyktingar som nu kommer till Sverige.

I början på september läste advokat Ann-Cathrine Söderström om en flicka som hade valt bort en semesterresa och i stället använt reskassan till att åka till Makedonien för att dela ut mat och vatten till flyktingar.

Genom tidningsartikeln väcktes tanken att advokater som yrkeskår skulle kunna bidra med pengar till stöd för flyktingarna.

– Vi kan visa att vi är en stark yrkeskår som kan samarbeta, säger Ann-Cathrine Söderström.

De åtta advokaterna på All­männa advokatbyrån har nu dragit igång en insamling genom Röda korset. Själva har de tillsammans skänkt 100 000  kronor.

– Det känns självklart att bidra. Vi måste hjälpa varandra när det är kris någonstans i världen. En annan gång kan det vara vi som behöver hjälp.

Byrån uppmanar nu sina kolleger runt om i landet att skänka minst arvodet för en rätthjälpstimme till flyktingarna.

– Vi är 5 600 advokater i landet. Om alla bidrar med motsvarande en rättshjälps-timme, 1 302 kronor, blir det över sju miljoner kronor. Det är jättemycket pengar som kan gå till transporter, mat, kläder, sjukvård och att ordna boenden, säger Ann-Cathrine Söderström.

Bidrag till insamlingen kan lämnas via länken:

http://egeninsamling.redcross.se/pa-flykt/8-4982

Alla gåvogivares namn publiceras på Röda korsets sida för insamlingen, i takt med att bidragen kommer in. Det går bra att vara anonym.

Annons
Annons