search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokater uppmanas att bli faddrar

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg uppmanar alla advokater och biträdande jurister att engagera sig som faddrar för ensamkommande flyktingbarn genom ett nytt projekt organiserat av Advokat­samfundet.

Alltfler barn under 18 år söker sig till Sverige för att undkomma krig, ohyggliga övergrepp och djup fattigdom. Merparten av dem är pojkar i tonåren som har flytt från Syrien, Afghanistan och Somalia.

”Dessa barn behöver stöd utöver det som ges av samhället. Det handlar ytterst om att öka förutsättningarna för de ensamkommande flyktingbarnen att snabbare komma in i samhället”, skriver Anne Ramberg i uppropet.

Advokatsamfundets fadderprojekt är tänkt att påbörjas när den rättsliga processen är över och barnen ska introduceras i det svenska samhället. Det är inte ett juridiskt engagemang utan ett mänskligt stöd.

”Faddern kan fungera som den förälder barnet inte har med sig. Det kan handla om allt från att gå på bio eller fotboll, bjuda på regelbundna måltider i hemmet med familjen, diskutera problem, möjliggöra att barnet får ägna sig åt idrott i någon form och inte minst att presentera barnet för andra jämnåriga. Det kan givetvis med fördel innefatta mer långtgående åtaganden som deltagande i familjelivet eller boende. De mer detaljerade formerna får den enskilde faddern dock i samråd med det ensamkommande barnet bestämma”, skriver Anne Ramberg i uppropet.

Sedan uppropet gick ut den 9 september har många advokater och advokatbyråer med olika verksamhetsinriktning och från olika platser i landet hört av sig till Advokatsamfundet och uttryckt intresse för att delta i projektet.

– Jag är väldigt glad över att så många har visat intresse, säger Anne Ramberg.

Alla advokater, advokatbyråer och biträdande jurister som önskar delta ombeds anmäla detta till info@advokatsamfundet.se.

 

På advokatsamfundets hemsida www.advokatsamfundet.se kommer det att finnas en länk med närmare upplysningar om projektet och hänvisning till de byråer som medverkar i projektet.

Annons
Annons