search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 7 2015 årgång 81
Nr 7 2015 årgång 81

Fokus

Uppdrag advokatgranskning

Det har blivit vanligare att advokater, både i Sverige och internationellt, anlitas som oberoende utredare när det finns misstankar om korruption eller att andra fel har begåtts inom ett bolag eller en organisation. Uppdragen är komplexa och krävande, men innebär också att centrala advokatetiska frågor ställs på sin spets.

Läs mer

Ledare

Det hade kunnat vara ditt eller mitt barn

Samtidigt firar United Nations Guidelines on Prosecutors 25-årsjubileum. Detta uppmärksammades i veckan av FN:s... Läs mer

Gästkrönika

Begreppet ”Human Rights by Design” växer fram alltmer

När ny lagstiftning och policys formas beaktas sällan mänskliga rättighetsaspekten från början. Snarare är det ofta mot... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Fokus

Debatt

P.S. Chefredaktören har ordet

I takt med tiden

Alla är de yrken som inte mäktat med att förändras och utvecklas i takt med samhällets eviga förändring.

En yrkeskår som däremot överlevt 1900-talets dramatik och stundom våldsamma samhällsförändringar och med gott självförtroende tagit klivet in i 2000-talet och den postindustriella tillvaron är den svenska advokatkåren.

Med en som det tycks outsinlig kreativitet och nyfikenhet har de svenska advokaterna lyckats med att gång på gång utveckla och förädla advokatyrket. Samtidigt måste man dock komma ihåg den bekymmersamma utvecklingen för advokater som arbetar med humanjuridik. Men som yrkeskår har advokatkåren vuxit och ständigt funnit nya arbetsområden där det går att göra advokatnytta. I detta nummer berättar vi både om den förändrade advokatrollen och om ett av de nyare arbetsområdena för advokater: när advokaten blir granskare av oegentligheter. Ett snabbt växande och spännande advokatuppdrag.

Tom  Knutson
Tom Knutson
E-post