search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Vad är det för fel på septemberöverenskommelsen?

Betydelsen av Decemberöverenskommelsen (DÖ) synes mig betydligt överdriven. Det konstaterar advokat Sven Unger.

En överenskommelse är bindande endast för dem som ingått överenskommelsen. Ibland hör man uttrycket att en viss överenskommelse är ”inte juridiskt bindande, men moraliskt”. Detta är ofta att onödigtvis göra saker och ting konstigare än de är. Vare därmed hur det vill: en överenskommelse är inte bindande vare sig juridiskt eller moraliskt för den som inte ingått överenskommelsen.

DÖ är ingången av ett antal (cirka sju) personer, som jag här för enkelhetens skull kallar partiledare. En överenskommelse ingången av A kan vara bindande för B om A haft fullmakt (mandat/uppdrag) av B att ingå överenskommelsen för B. Partiledarna har inte haft fullmakt av andra riksdagsledamöter att ingå DÖ för andra riksdagsledamöter. Ingen har heller påstått detta, inte heller partiledarna. Således är inga andra riksdagsledamöter bundna av DÖ. Om de röstar som de vill, är detta inte i strid med DÖ, eller en avvikelse från DÖ, eftersom man inte kan avvika från en överenskommelse man inte ingått. Det synes mig därför onödigt att andra riksdagsledamöter debatterar/motionerar om att ”riva upp” DÖ. Den gäller ju inte dem.

Däremot finns det en annan överenskommelse som alla riksdagsledamöter är bundna av: Septemberöverenskommelsen, det vill säga riksdagsvalet 2014. Genom valet har ingåtts en tydlig överenskommelse: den som kandiderat till riksdagen har sagt att om jag blir vald skall jag i riksdagen rösta enligt mitt partis program. Och genom att väljaren lagt sin röst på en kandidat som blivit vald, så har en överenskommelse träffats att denne skall i riksdagen rösta enligt sitt partiprogram. Om det ingår i partiprogrammet att A-kassan inte skall sänkas så bryter riksdagsledamoten sin överenskommelse med väljarna om riksdagsledamoten röstar för sänkt A-kassa. Om det ingår i partiprogrammet att inte höja skatterna, så bryter riksdagsledamoten sin överenskommelse med väljarna om riksdagsledamoten röstar för höjda skatter.

Andra riksdagsledamöter än de partiledare som ingått DÖ har alltså att välja mellan att följa DÖ – en överenskommelse som de inte ingått – eller att följa Septemberöverenskommelsen – en överenskommelse som de ingått.

För en utomstående lekman förefaller valet tämligen enkelt.

 

Sven Unger

Sven Unger, advokat sedan 1978, var ordförande i Advokatsamfundet 1992–1996 och har publicerat en rad artiklar i spridda ämnen; alltifrån ärekränkning i litteraturen till frågan om när ett middagssällskap blir ett enkelt bolag. 

Annons
Annons