search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Slumpmässiga val kan bli strategiskt bra”

Susanna Campbell blev vd för ägarbolaget Ratos 2012. Samma år utsågs hon till näringslivets mäktigaste kvinna. Under ett lunchseminarium i början på juni berättade hon om sin bakgrund och delade med sig av sina erfarenheter.

 

 

Susanna Campbell inledde med att berätta att hon har slumpen att tacka för att hon blev utsedd till Ratos vd.

– Jag har aldrig haft någon färdig plan. Det är slumpartade val som har gjort att jag har hamnat här. Men slumpmässiga val kan också bli strategiskt bra. Det är viktigt att gå på sin egen maggropskänsla och att vara i en miljö där man får full utväxling för den person man är och den kompetens man besitter, sa hon.

När Susanna Campbell utsågs till vd var hon 38 år och hade varit anställd i bolaget i nio år. Att tacka nej till jobbet var aldrig ett alternativ.

– Har man jobbat hårt i många år och får ett sådant erbjudande måste man tacka ja, sa Susanna Campbell.

Snabbt märkte hon att förväntningarna på henne var högt ställda.

– Jag blev utsedd till näringslivets mäktigaste kvinna innan jag ens hade tillträtt. Förväntningarna blåstes upp innan jag ens hade levererat något.

Susanna Campbell är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Där började hon för första gången att på allvar tänka på sin karriär.

– Hemma hos mig var det viktigt att skaffa sig en utbildning, men att göra karriär var inget som vi diskuterade. På Handels finns det många som tänker på sin karriär, jag påverkades positivt av dem och började sätta upp ambitioner för mig själv.

Det första jobbet efter utbildningen blev på investmentbanken Alfred Berg Fondkommission. Efter några år ville Susanna Campbell bredda sig och började arbeta med företagsstrategier på managementbolaget McKinsey, bland annat i Australien. Där trivdes hon bra men kände sig inte riktigt hemma i den anglosaxiska företagskulturen och sökte sig till Ratos.

Susanna Campbell tror att hon har tagit sig dit hon är tack vare en kombination av mod, rastlöshet och envishet.

– Det finns inget jobb som är roligt varje dag. När det är motigt gäller det att bita sig fast och inte ge upp, sa Susanna Campbell och uppmanade åhörarna att testa sina gränser:

– Man utvecklas på ett helt annat sätt om man maximerar sin potential. Man kan ofta mycket mer än vad man utger sig för att kunna och vad man själv tror att man kan. Det gäller att hålla sig utanför sin komfortzon och våga utmana sig själv.

Susanna Campbell berättade även att karriären inte oavbrutet har gått som på räls. Hon har två barn och småbarnsåren upplevde hon som svåra.

– Efter varje mammaledighet hamnade jag i en svacka innan jag tyckte att jobbet gav lika mycket energi som det tog. Jag tyckte inte att jag räckte till någonstans, sa hon.

Ett råd som hon själv fått och som hon ville dela med sig av var att inte ta ut sig helt.

– Som vd har jag en skyldighet att inte ligga för nära gränsen. När det väl bränner till måste jag ha den sista växeln kvar, det är min skyldighet gentemot Ratos aktieägare.

Ett annat tips till den som vill göra karriär var att öppet visa sitt intresse för vad man vill ha och aktivt söka tjänster.

– Jag tror att kvinnor i allmänhet är lite sämre på att våga ta chansen när den kommer. Det gäller att inte tänka efter för mycket ”vad händer om jag inte klarar av det här”, utan i stället tänka ”hur svårt kan det vara”.

Slutligen betonade Susanna Campbell att det går att kombinera familj och karriär.

– Företag som har en bra kultur i botten vill att de anställda ska ha ett fungerade familjeliv. Det skapar välmående och välbalanserade individer. Saknas den kulturen får man byta företag, sa hon.

Annons
Annons