search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rekordmånga hatbrott polisanmäldes förra året

Förra året polisanmäldes 6 270 hatbrott i Sverige. Det är en uppgång med 14 procent sedan 2013 och det högsta antalet någonsin, visar färsk statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Huvuddelen av de anmälda hatbrotten, 69 procent, be-döms ha främlingsfientliga eller rasistiska motiv. Mest ökade anmälningarna av brott som hade kristofobiska motiv, med 75 procent på ett år. Anmälningarna av hatbrott med islamofobiska och antisemitiska motiv ökade också markant mellan 2013 och 2014 med 50 respektive 38 procent. Anmälningar som rör sexuell läggning låg däremot på samma nivå 2014 som ett år tidigare och har minskat med knappt en femtedel de senaste fem åren.

Trots att en polisutredning påbörjades i 59 procent av de anmälda hatbrotten klarades endast 5 procent upp. En möjlig förklaring till den låga uppklarningsprocenten är, enligt Brå, att många hatbrott begås av okända personer på allmän plats och det gör det svårt att knyta en gärningsperson till brottet.

Läs hela rapporten ”Hatbrott 2014”.