search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2015 om inte annat anges.

Andersson, Charlotte: Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning : hyresnämndens praxis / Charlotte Andersson, Emil Andersson (3. uppl. Norstedts juridik. 158 s.)

Bengtsson, Bertil: Försäkringsrätt: några huvudlinjer (9. uppl. Norstedts juridik. 107 s.)

Englund Hjalmarsson, Helena: Juristens skrivhandbok / Helena Englund Hjalmarsson, Anki Mattson  (2. uppl. Jure. 123 s.)

Forsberg, Niclas: Upphandling enligt LOU, LUF, LUFS och LOV (3. uppl. Norstedts juridik. 593 s.)

Fransson, Susanne: Diskrimineringslagen : en kommentar / Susanne Fransson, Eberhard Stüber (2. uppl. Norstedts juridik. 619 s. Norstedts gula bibliotek)

Graver, Hans Petter: Almindelig forvaltningsrett  (4. utg. Oslo : Universitetsforl. 591 s.)

Hansson, Tommy: God man & förvaltare: problem och lösningar (Björn Lundén information. 192 s.)

Holmqvist, Leif: Hyreslagen: en kommentar / Leif Holmqvist, Rune Thomsson (11. uppl. Norstedts juridik. 886 s. Norstedts blå bibliotek)

Jacobs, James B.: The eternal criminal record (Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press. 2014. 396 s.)

Johnsson, Lars-Åke: Patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter : handbok för ombud och vårdpersonal (3. uppl. Karnov Group. 290 s.)

Lambertz, Göran: Quickologi (Fri tanke. 501 s.)

Larsson, Nils: Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken / Nils Larsson och Stieg Synnergren (5. uppl. Norstedts juridik. 295 s.)

Leijonhufvud, Madeleine: Svensk sexualbrottslag : en framåtsyftande tillbakablick (Norstedts juridik. 114 s.)

Molin, Anna: Bouppteckning & arvskifte : praktisk handbok / Anna Molin & Ulf  Bokelund Svensson   (8. uppl. Björn Lundén information. 198 s.)

Motiv AMA AF 12 : förklaringar och motiv till AMA AF 12 (Svensk byggtjänst, 2014. 323 s.)

The Professor Kurt Grönfors Memorial Lecture : 10th of April 2014 (Svenska Sjörättsföreningen. 152 s. Skrifter / Svenska sjörättsföreningen ; 83)

Rise, Göran: Håll rätten kokande (Fototryck, 2014. 118 s.)

Rotterdamreglerna : Förenta nationernas konvention om avtal för internationella transporter av gods helt eller delvis till sjöss : The Rotterdam Rules (Svenska Sjörättsföreningen. 67 s. Skrifter / Svenska sjörättsföreningen ; 82)

Annons
Annons