search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Höjda domstolsavgifter i Storbritannien kritiseras

 

Den brittiska regeringen planerar att kraftigt höja domstolsavgifterna. Den engelska advokatorganisationen Law Society är kritisk till förslaget, rapporterar den engelska advokattidningen The Law Society Gazette.

Enligt planerna ska bland annat maximibeloppet för mål som rör penningfordringar höjas från 10 000 pund till 20 000 pund. För närvarande uppgår avgiften till 5 procent av värdet på fordran, men som mest till 10 000 pund.

Enligt förslaget fördubblas även avgifterna i immigrations- och asylkammaren. Det skulle också bli en allmän höjning med 10 procent för ett stort antal avgifter i tvistemål.

Ärenden som rör personskada eller medicinsk felbehandling undantas dock från de högsta avgifterna och personer med begränsade medel kommer att betala lägre avgifter.

De höjda avgifterna skulle totalt generera uppskattningsvis över 100 miljoner pund per år. Extrainkomsten är, enligt domstolsminister Shailesh Vara, nödvändig för att landets ekonomi ska komma på fötter igen.

Jonathan Smithers, ordförande för engelska Law Society, är kritisk till de planerade avgiftshöjningarna och anser att de kan likställas med att sälja rättvisa som en handelsvara och lämna den utom räckhåll för många vanliga människor.

 

Allt fler kvinnor i kinesiska fängelser

Antalet kvinnor som avtjänar straff i kinesiska fängelser har ökat med 46 procent på 11 år.

I slutet av juni 2014 avtjänade 103 766 kvinnor straff i kinesiska fängelser. Det är en ökning med 46 procent sedan 2003. Under perioden 2003–2014 ökade antalet intagna kvinnor tio gånger snabbare än antalet intagna män, rapporterar tidningen Dui Hua Human Rights Journal.

Antalet kvinnor i kinesiska fängelser har i genomsnitt ökat med 3 procent per år de senaste tio åren och i dag utgör kvinnorna 6,3 procent av det totala antalet intagna i landet. Om trenden fortsätter kommer fler kvinnor att avtjäna fängelsestraff i Kina än i USA inom fem år, uppger tidningen. I USA, som ofta beskrivs som världens största fångvaktare, är i dag 7 procent av de intagna kvinnorna.

 

Första advokatbyrån börsintroducerades

Den engelska affärsadvokatbyrån Gateley blev den första advokatbyrån i Storbritannien som börsintroducerades. Handeln med aktier i Gateley inleddes den 8 juni och har inbringat 30 miljoner pund i nytt kapital till byrån.

Gateley, en advokatbyrå med 400 jurister som har sitt huvudkontor i Birmingham, var den andra stora advokatbyrån i Storbritannien som fick licens för en alternativ företagsstruktur (alternative business structure, ABS). En sådan licens kan sedan oktober 2011 beviljas enligt den engelska lagen om juridiska tjänsteutövare, Legal Services Act. Med en ABS-licens kan en advokatbyrå alltså bland annat göra aktier i advokatbolaget tillgängliga för handel på börsen.

Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg kommenterade börsintroduktionen på twitter:

”En mycket olycklig och osund kommersialisering av advokatyrket som Advokatsamfundet i det längsta vill motverka.”

Annons
Annons