search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser bransch

Tysk-nordiska juristföreningen söker nya medlemmar

Tysk-nordiska juristföreningen grundades av fem advokater från Tyskland, Sverige, Danmark, Norge och Finland på 1980-talet och har sedan dess varit ett forum för vidareutbildning, kontakt och nätverkande.

Medlemmarna är huvudsakligen advokater från de olika länder, där det gemensamma är det tyska språket och intresset för samarbete över gränserna. Ett medlemsregister finns på föreningens hemsida www.dnjv.org, där man kan hitta kontaktpersoner i de andra länderna.

Föreningen anordnar två konferenser per år med kvalificerade föredrag om ett visst ämne, som behandlas från de olika ländernas perspektiv. Vårens konferens brukar hållas i ett nordiskt land och höstkonferensen i Tyskland.

Höstkonferensen hålls i år i Berlin den 11–13 september med ämnet ”Rätt och politik”. Det kommer att bli besök av det tyska parlamentet Bundestag och delstaten Berlins högsta förvaltningsdomstol Kammergericht. Föredragen handlar bland annat om lagstiftningsarbetet i Tyskland, skyddet för mänskliga rättigheter och dess inverkan på den praktiska juridiken, samt om hur Nordiska rådet påverkar lagstiftningsarbetet inom EU.

På vårkonferensen 2015 på Bornholm var ämnet internationell arvsrätt med bland annat föredrag av professor emeritus Mikael Bogdan om den nya EU-arvsförordningen och föredrag om reformerna av arvsbeskattningen i Tyskland och Österrike.

Konferenserna brukar vara välbesökta och förutom föredragen ingår även utflykter och trevliga middagar med god stämning. De deltagare som är ledamöter av Sveriges advokatsamfund kan erhålla ett kursintyg. Konferenserna uppfyller Advokatsamfundets utbildningskrav.

Föreningen vill också främja kunskaper om och förståelse för tysk och nordisk rätt genom att dela ut bidrag och priser för juridiska arbeten med komparativ inriktning. Ett sådant pris kommer att delas ut på mötet i Berlin.

Medlemsavgiften är 40 euro per år för yrkesverksamma medlemmar.

Nya medlemmar är välkomna – om du är intresserad, hör av dig till Bettina Schütz-Gärdén på bsg@advokat-engstrom.se.

 

Nästa fotbolls-VM för advokater i Spanien

Det 18:e världsmästerskapet i fotboll för advokatsamfund och advokatbyråer anordnas i La Manga del Mar Menor i Spanien 13–22 maj 2016.

Sedan 1983 samlar tävlingen vartannat år nästan 80 lag med advokater från över 30 länder.

Mer information finns på www.mundiavocat.com.

 

Rättelse

I förra numret av Advokaten angavs felaktigt att Gudrun Schyman var Sveriges första kvinnliga partiledare. Karin Söder (C) var Sveriges första kvinnliga partiordförande för ett riksdagsparti när hon tillträdde 1985.

 

Ramberg förlikningsman i OSSE-domstol

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har av regeringen utnämnts till förlikningsman i OSSE:s domstol för förlikning och skiljedom. Uppdraget löper över en sexårsperiod.

 

Vinge prisas för jämställdhet

Vinge har för tredje gången fått priset European Women in Business Law – Sweden 2015. Utmärkelsen får Vinge för sitt arbete för jämställdhet i juristbranschen. Vinge fick även priset 2011 och 2014. Priset delas ut för femte gången och arrangeras av Euromoney Legal Media Group och International Financial Law Review.

– Det känns verkligen som ett erkännande för vårt proaktiva arbete för fler kvinnliga delägare och för ökad jämställdhet både i branschen och inom Vinge. Speciellt roligt att vi får priset tredje gången av fem möjliga, säger Maria–Pia Hope, vd på Vinge.

 

Livlig debatt den gångna sommaren

Anne Ramberg har under sommaren bloggat om flera ämnen: Om hotbilder och offrandet av rättsstatliga principer, DI:s ledarsida i osaklighetens tjänst, Ledarskribenten Arpi på villovägar samt Om öppna dörrar och snubbel i portgången. Flera av ämnena har sedan debatterats och diskuterats på ledarplats i dagspressen samt i sociala medier.

 

”Ramberg ryter till mot finansministern”

I en webb-tv-intervju i juni med SvD Näringslivs reporter Carolina Neurath kritiserade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg ministrar, företagsledare och medierna. Hon svarade även på frågan om hon själv vill bli justitieminister.

Annons
Annons