search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nederländerna måste sluta avlyssna advokater

Tingsrätten i Haag har slagit fast att underrättelsetjänstens avlyssning av advokaters kommunikation med klienter är en kränkning av de grundläggande rättigheterna. Den nederländska staten föreläggs att avbryta all avlyssning av kommunikationen

Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE), advokatfirman Prakken d’Oliveira och den nederländska sammanslutningen av brottmålsadvokater (NVSA) har vunnit ett mål mot den nederländska staten om avlyssning av advokater.

I domen, som meddelades den 1 juli, konstaterar domstolen att en klients möjlighet att förtroligt kunna kommunicera med sin advokat är en grundläggande rättighet som för närvarande kränks av Nederländernas avlyssningspolitik. Domstolen förelägger den nederländska regeringen att avbryta all avlyssning mellan advokater och deras klienter inom sex månader.

Den nederländska staten har också sex månader på sig att inrätta ett oberoende organ som ska förhindra eller stoppa att samtal mellan advokater och deras klienter avlyssnas.

CCBE:s ordförande Maria ´Sla˛zak välkomnar domen.

– Den grundläggande principen om sekretess mellan advokat och klient är allt mer hotad av skäl som inte alltid klargörs för allmänheten. Vårt mål är att sätta stopp för godtycklig avlyssning och att tydligt begränsa avlyssningen av privat kommunikation, säger hon i ett pressmeddelande.

Annons
Annons