search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Medvetenheten kan bli bättre”

Advokat Mattias Hedwall har arbetat på advokatbyrån Baker & McKenzie i snart tjugo år. Sedan den 1 juli är han global chef för ”trade and commerce” på byrån.

Hur fick du jobbet?

– Jag fick jobbet på meriter. Jag har arbetat med kommersiella avtal, samarbeten över gränserna och andra handelsrättsliga frågor under hela min juristkarriär. Tidigare var jag chef för byråns EMEA-grupp som arbetar med Europa, Mellanöstern och Afrika.

Varifrån kommer ditt intresse för internationell handel?

– Jag har alltid varit intresserad av hur olika länders rättsregler förhåller sig till varandra. Det är svårt att navigera i ett regelverk på en lokal marknad. Det är ännu svårare att hitta rätt i normerna och den etiska tillämpningen av reglerna i en internationell miljö. Men det adderar en dimension till arbetet. Dessutom är det både stimulerande och en utmaning att samarbeta med kolleger i hela världen varje dag.

Vilka är dina främsta arbetsuppgifter?

– Jag ska leda och driva det arbete som de 450 juristerna i gruppen ”trade and commerce” gör. Det handlar om kompetensutveckling, affärsutveckling och att jobba med kommersiell avtalsrätt och handelsrättsfrågor. Med handelsrättsliga frågor följer compliance – regelverken kring att göra affärer. Där ingår bland annat frågor om korruption, exportkontroll, sanktioner.

Hur är det ställt med svenska företags kunskaper om compliance?

– Svenska företag är definitivt inte bäst i klassen – de ligger snarare lite efter andra länder när det gäller förståelsen för vikten av de här frågorna. Många svenska företag som skaffar sig en ny leverantör fokuserar på kvaliteten, priset och leveranstiderna. De tar inte alltid hänsyn till om det är ett företag som agerar etiskt korrekt.

Varför har svenska företag hamnat på efterkälken när det gäller compliance-frågor?

– Vi har varit rätt förskonade från compliance-brott i Sverige. Och det finns en brist på förståelse för och kunskap om affärskulturer i andra länder.

Varför är advokater särskilt lämpade att arbeta med compliance-frågor?

– Det handlar väldigt mycket om regelefterlevnad och där har ju advokaten en klar roll. Och advokatsekretessen gör att man kan diskutera frågor med sin advokat utan att det kommer upp i ljuset. Den möjligheten finns inte självklart med andra rådgivare.

Vad kan svenska företag som verkar på den globala marknaden bli bättre på?

– Medvetenheten om vilka regler de är tvungna att följa kan bli bättre. Många frågor kring korruption, exportkontroll och sanktioner handlar om vilka regler företagen är skyldiga att följa och vilka regler de följer frivilligt. Ett företag är kanske inte skyldigt att följa exempelvis brittiska Bribery Act, men följer ändå det brittiska regelverket eftersom det ger fördelar i affärer. Det är viktigt att företagen har en policy som de lever efter i dessa frågor.

Vilken är den största förändringen som har skett inom internationell handel under de 20 år som du har arbetat med frågorna?

– För 20 år sedan vände sig de flesta svenska företag som ville expandera till något av de nordiska grannländerna eller Tyskland. Då var inte skillnaderna i rättsregler, normer och kultur så stora. I dag väljer många av våra kunder i stället stora marknader som Asien, USA eller arabstaterna som expansionsalternativ. Då hamnar de direkt i en helt ny miljö och betydelsen av att förstå hur affärskulturen och regelverket fungerar blir särskilt viktig.

Hur ser du på internationellt verksamma företags framtida behov av att anlita advokater som rådgivare?

– Det är uppenbart att den internationella handeln ökar och att den ökar snabbt. Med tanke på förändringarna i världspolitiken, som till exempel lättnaderna i sanktionerna mot Iran och de stora handelsavtalen som förhandlas med USA, är det uppenbart att behovet av rådgivare, som kan redogöra för förändringarna i regelverket, kommer att vara stort även framöver.

Annons
Annons