search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Generalsekreterarens replik: Styrelsens ledamöter har ryggrad, integritet och gott omdöme

Generalsekreterare Anne Ramberg bemöter Allan Stutzinskys inlägg. Hon konstaterar att Stutzinsky tidigare krävt hennes avgång och anser att han sprider grovt osakliga och felaktiga uppgifter.

Allan Stutzinsky kräver min avgång. Senast han gjorde det var i nummer 6 av tid­skriften Advokaten förra året. Då var det uppgivna skälet att jag i samfundets namn skulle ha vräkt ut hat och onyanserad hets mot Israel. Ett hat som enligt Stutzinsky påstods grunda sig i antisemitiska  fördomar som syftade till att bidra till de hatbrott som riktas mot judar. Vidare anklagades jag för att vilja tona ner ”förintelseförsöket” och att bagatellisera nazismen, samt att medvetet och högljutt elda på antisemitismen.

Också i sitt inlägg ovan sprider Stutzinsky grovt osakliga och fel­aktiga uppgifter. Han anklagar inte bara mig för att ha ”kapat” Advokatsamfundet med namn och emblem, samt att ha ”kidnappat organisationen för främmande syften”. Jag avstår från att bemöta dessa synpunkter, utan nöjer mig med att hänvisa den intresserade läsaren till min blogg där sommarens diskussion framgår.

stutzinsky hävdar vidare att styrelsen inte bara saknar ryggrad, utan även integritet. Jag måste i den frågan göra Stutzinsky besviken.

Styrelsens ledamöter, som representerar de skickligaste och mest ansedda ledamöterna av Sveriges advokatsamfund, har inte bara ryggrad och integritet. De har även gott omdöme.

 

Annons
Annons