search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Cyperrisker

Eftersom svenska företag ännu inte är skyldiga att rapportera dataintrång finns inga exakta siffror över hur vanligt det egentligen är att obehöriga tar sig in i företagens datasystem. Men en studie genomförd av revisionsbolaget KPMG år 2014 visade att 93 procent av de studerade företagen hade utsatts för intrång. 79 procent av företagen hade läckt ut data genom dessa intrång. Ut­över det var samtliga företag exponerade för skadlig programvara som tagit sig igenom brandväggarna. I genomsnitt inträffade 43 säkerhetsincidenter varje dag i de studerade företagens datasystem.

Cyberrisker kan se ut på en rad olika sätt. Den amerikanska försäkringsorganisationen The National Association of Insurance Commissioners, NAIC, listar nio olika typer av risker som alla kan medföra betydande kostnader:

1. Identitetsstölder till följd av att personuppgifter läckt ut, genom intrång eller slarv.

2. Avbrott i företagets verksamhet när hackare släcker nätverket.

3. Skada på företagets anseende.

4. Data som förstörs genom ett angrepp.

5. Stöld av värdefull affärsinformation, som kundförteckningar och affärshemligheter.

6. Skadlig kod som infekterar nätverk.

7. Information som kommer ut till följd av mänskliga misstag, till exempel att en anställd skickar viktig information till fel mottagare med e-post.

8. Kostnader för att förhindra att tredje part utsätts för identitetsstölder efter ett intrång (credit monitoring services).

9. Skadeståndskostnader till följd av varumärkesintrång.

Annons
Annons